OPIT

MyCourses Instructions for Students



About MyCourses

MyCourses default online learning environment used in Aalto University. Course workspace can be used to send out announcements, share material, receive student submissions, grade student work and give feedback. Grades can be published there at the end of a course. MyCourses is a Moodle-based learning management system. Workspaces are created automatically based on Sisu and are open by default.

About course spaces and enrolment

Students´ are enrolled into MyCourses course spaces based on Sisu registration information. In most cases there is no need for students´ to enroll courses in MyCourses. Course events (e.g., lectures and exercises) is shown to curse participants in MyCourses calendar.

Course spaces are not in MyCourses forever. Course spaces are removed from system after 2 or 3 years depending on course. Course materials or student information are not available after course space is removed. Course final grades are always stored into Sisu. 

To view only active courses in MyCourses dashboard students need to manage Course overview block. Use filters to manage list of courses you want to see. Students can not remove or unenroll from course space in MyCourses by themselves. Always unenroll from course first in Sisu. If everything works as they should course should disappear from Dashboard latest on following night. In case that there are no registration in Sisu for course in MyCourses, contact course teacher and ask for removing from course. 

If you have courses listed in MyCourses that are ended before August 2021 (registration done in Oodi) you need to wait two years to fully see them removed from MyCourses Dashboard. Please use filters in Course overview block to view only active courses.

If you can not find courses on MyCourses dashboard please check "Can not find courses in MyCourses / kurssien näkyvyys" section.


How to access MyCourses? / Miten ja mistä kirjaudun palveluun?

Log in always with you Aalto account from main page / kirjaudu aina Aalto tunnuksella järjestelmän etusvulta:  http://mycourses.aalto.fi

Change you password / salasanan vaihto:  https://password.aalto.fi/

By default user is directed to Dashboard page that shows personal information about courses and upcoming events and site notifications. Notice that there anyone can with Aalto account can access MyCourses but to study in course you need also role in course space. In Dashboard courses are listed based on role in course spaces.

Kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan omalle etusivulle. Tämä sivu on kooste tapahtumista ja kursseista joilla käyttäjällä on rooli. Huomaa että käyttäjät voivat kirjautua järjestelmään Aalto tunnuksella mutta tämän lisäksi käyttäjällä tulee olla rooli kurssin työtilassa voidakseen opiskelilla kurssilla täysipainoisesti.

Can not find courses in MyCourses / kurssien näkyvyys

Access to courses is mainly done by integration between Sisu and MyCourses. Default process to get access to course space is just to enroll courses in Sisu. In some cases enrollment can be done in MyCourses. In these cases enrollment button is located always to course Syllabus page. Enrollment button is shown in MyCourses search results (See image 1) and on Syllabus. Syllabus page can be accessed also always from course space header (See image 2)


Search result view
Image 1. syllabus and enrollment buttons in search results


Syllabus button
Image 2. syllabus button in course space.

If you can not find you courses please check following

 1. Filter setting on MyCourses dashboard
  a) Course Overview set to All
 2. Check enrolment method in Sisu.
  a) Standard enrolment. Student is added to MyCourses course space after participation is confirmed. This might happend after enrolment period is over. See status in Sisu
  b) Enrolment with direct confirmation. Student is added to MyCourses course space in 5-10 minutes.

Read more in Sisu help

Go to Sisu


Missä kurssit näkyvä ja miten löydän kurssini MyCoursesista

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti Sisusssa. Hyväksymisen jälkeen ilmoittautumistieto välitetään Sisusta MyCoursesiin automaattisesti ja käyttäjä saa roolin kurssin työtilaan. Joissain tapauksissa kurssin ilmoittautumista voidaan toteuttaa myös MyCoursesin puolella. Jos ilmoittautuminen on MyCoursesissa löydät itserekisteröitymispainikkeen aina Kurssiesite (Syllabus) sivulta sekä MyCourses hakutuloksesta (katso kuva yllä image 1.). Kurssiesitteen löydät aina sekä kurssin sivuilta ylätunnisteesta (katso kuva yllä image 2.) että haku tuloksista ().


 1. Tarkista MyCoursesin etusivun filtterin tila
  a) Kurssien yhteenveto / Course Overview filtteri -> Kaikki
 2. Tarkista kurssi-ilmoittautumisen tapa Sisussa
  a) Normaali ilmoittautuminen. Opiskelija saa oikeuden kun ilmoittautuminen on hyväksytty. Voi tapahtua automaattisesti vasta kun ilmoittautumisaika Sisussa päättyy. Tarkista status Sisusta. 
  b) Ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella. Opiskelija saa oikeuden 5-10 minuutin kuluessa

Lue lisää ilmoittautumisen tavoista Sisu ohjeesta 

Avaa Sisu


Basic usage in video / peruskäyttö videona

In English

In Finnish

In Swedish

Using Latex in Forums

Users can use latex in forums and other text editos views. See documentation and markup in https://docs.moodle.org/39/en/Using_TeX_Notation

More MyCourses Help

MyCourses' support address is mycourses(at)aalto.fi

MyCourses-tuki auttaa MyCoursesiin liittyvissä pulmissa: mycourses(at)aalto.fi

MyCourses-stödet hjälper vid problem som gäller lärmiljön: mycourses(at)aalto.fi

MyCourses update info