Turnitin

Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen

Table of Contents

Kirjoittaminen taitona


Kirjoittaminen ja akateeminen kirjoittaminen ovat taitoja ja siksi niitä pitää harjoitella. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Kirjoittaminen auttaa ajattelun kehittymistä ja päinvastoin.


Harjoittelulla kohti taitavaa kirjoittamista
Huomaa plagioinnin riskit

Opettele tiedonhankinnan menetelmiä. Valitse luotettavia lähteitä. Kokoa lähteet viitteidenhallintasovellukseen. Leikkaa-liimaa, mutta pidä osat erillisessä tiedostossa ja liitä mukaan viittaukset. Kirjoita omat muistiinpanot toiseen tiedostoon lähdeviitteiden kera.

Leikkaa-liimaa -osaset muista lähteistä sekoittuvat omiin kirjoituksiisi. Lähdetiedot ovat kadoksissa.

Varaa aikaa ajattelulle, omien näkemysten muodostamiselle aiheesta. Kirjoita omin sanoin katsomatta lähdetekstiä tai leikkaa-liimaa-osia erillisessä tiedostossa.

Viivyttely, ei jää riittävästi aikaa kirjoittamiselle. Leikkaa-liimaa-palasten muuntelu, liian pitkät suorat lainaukset.

Anna kunnia lähteille, joita käytät ideasi tukena ja perusteluina: viittaa ja tee lähdeluettelo viitteidenhallintasovelluksen avulla.

Ideoiden lähteet unohtuvat. Viitteiden ja lähdeluettelon teko tapahtuu manuaalisesti ja jää viime tippaan.

Tee yhteistyötä sallituilla tavoilla: keskustele ja kysy palautetta työstäsi.

Kavereilta pyydetään valmiita ratkaisuja.

Kirjoittaminen prosessina

Jokainen kirjoitustehtävä on prosessi, jossa on useampia vaiheita. Pienessä kirjoitustehtävässä vaiheet vievät vähemmän aikaa. Määräpäivät vaiheiden välillä auttavat ajanhallinnassa. Voit asettaa määräpäiviä itsellesi tai niitä voi asettaa myös opettaja. Ainoan ja viimeisen määräpäivän sijaan kannattaa asettaa useita määräpäiviä luonnoksille ja lopulta viimeiselle versiolle. Isolle kirjoitustyölle voidaan asettaa vaiheiksi esimerkiksi karkea luonnos, viimeistellympi luonnos, viimeinen versio.

Kuva. Lannonin (2006) kirjoittamisprosessimalli, mihin on lisätty Turnitin ja viitteidenhallinta apuvälineinä. (klikkaa kuvaa sen suurentamiseksi)

Tiedon etsiminen ja lähteiden hallinta

Lähteiden käyttö - esimerkkejä plagioinnista ja ei-plagioinnista

Yhteistyö kirjoittamisessa

  • Kirjoittamisen aikana on hyvä kysyä palautetta luonnoksista. Myös keskusteluista opiskelukavereiden kanssa voi tulla ideoita. Opettele hyödyntämään saamaasi palautetta. Tee se oma näkökulmasi huomioiden ja omin sanoin.
  • Jos kirjoitat työtä yhteistyössä ryhmän kanssa, pidä mielessä työlle annetut kriteerit: mikä on oma osuutesi työssä ja mitä voit odottaa muilta?


Lähde

Lannon, J. M. 2006. Technical Communication. 10th ed. New York: Pearson Longman.