Turnitin

Luo Turnitin-palautuslaatikko MyCourses-työtilassa

 

Table of Contents

Huom! Ohjekuvat saa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

Lisää Turnitin-tehtävä -aktiviteetti

Kirjaudu Aalto-tunnuksellasi MyCoursesiin mycourses.aalto.fi ja valitse työtila, johon Turnitin-palautuslaatikko lisätään.

1. Klikkaa Muokkaustila päälle

2. Mene työtilan Tehtävät-osioon

3. Lisää aktiviteetti tai aineisto

4. Valitse aktiviteettien listasta Turnitin-tehtävä


5. Aktiviteetin kuvauksessa on linkki sekä opettajan että opiskelijan Turnitin-ohjeisiin. Kopioi opiskelijan ohjeen linkki tehtävän ohjeisiin liitettäväksi (kohdassa 8).

6. Lisää aktiviteetti.

7. Kirjoita tehtävän nimi Turnitin-tehtävän Nimi -kenttään.

8. Liitä Kuvaus -kenttään linkki opiskelijan Turnitin-ohjeisiin (kohdasta 5). Kuvaus -kenttään on tarkoitus kirjoittaa (tai linkittää) koko tehtävänanto ohjeineen, mutta voit tehdä sen, kun olet ensin lisännyt aktiviteetin.

9. Tallenna tässä vaiheessa uusi aktiviteetti sivun lopun painikkeesta Tallenna ja näytä.

10.

Jatka aktiviteetin asetusten muokkaamista ensimmäisen tallennuksen jälkeen Asetukset -painikkeesta. 

Usein riittää, että kirjoitat Kuvaus-kenttään tehtävänannon, viimeisen palautuspäivän, "Arviointi nähtävissä" -päivämäärän ja arviointiasteikon. Lisäksi suositus on, että ilmoitat opiskelijoille Kuvaus -kohdassa,arkistoidaanko palautettu työ Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan vai ei, sillä opiskelijat eivät näe, mikä asetus on valittuna. Oletusasetus on, että työt eivät tallennu vertailukantaan. Opiskelija joutuu joka tapauksessa palautuksen yhteydessä ruksaamaan suostumuksen vertailukantaan tallentamiseen, olipa asetus kumpi hyvänsä. Tämä on ominaisuus, johon emme valitettavasti voi vaikuttaa.

Alla on lista asetuksista, niiden oletusarvoista ja tapauksista milloin asetuksia kannattaa säätää.

Jos haluat, että opiskelijat eivät näe keskeneräistä aktviteettia, valitse Piilota asetusten kohdassa Moduulien yleiset asetukset > Näytä opiskelijoille. Muista muuttaa sama asetus Näytä-tilaankun aktiviteetti on valmis.

11.

Kuvan esimerkin asetuksissa on valittu palautuksille 2 osaa, joista ensimmäinen on varattu tehtävän luonnokselle Turnitin-palauttamisen harjoittelun takia. Toinen osa on nimetty arvioitavaksi versioksi. Molemmille osille on asetettu omat määräpäivänsä. Osat näkyvät palautuslaatikossa omina välilehtinään.

Tutustu myös lukuun "Järjestä opiskelijoille mahdollisuus harjoitella" tämän sivun lopussa.

Turnitin-tehtävä -aktiviteetin asetukset selitettynä

HUOM! Katso myös erilliset esimerkit, miten Turnitin tehtävä -aktiviteetissa voi järjestää etätentin (englanniksi).

Taulukossa on lueteltu Turnitin-tehtävä-aktiviteetin asetuksia.

Kaikille aktiviteeteille yhteisiä asetuksia, kuten Moduulien yleiset asetukset tai Rajoita pääsy ei ole tässä kuvattu, eikä myöskään yksinkertaisia asetuksia, joiden kuvaus on saatavilla kysymysmerkin takaa.

 • Muista valita ainakin Arviointi -asetuksissa arviointiasteikko (oletusarvo on 100 mikä tarkoittaa  arviointiasteikkoa välillä 0-100).
Turnitin-tehtävän asetusOletusarvo Tapauksia, jolloin asetuksia on muokattava (valittu arvo on lihavoitu)
Yleiset

PalautustyyppiTiedoston siirto palvelimelle
Tekstipalautus: jos Turnitin ei tue tarkistettavan työn tiedostomuotoa, teksti voidaan palauttaa verkkolomakkeelle vietynä (ks. Turnitin-alkuperäisyystarkastukseen hyväksytyt tiedostomuodot alla tai opiskelijan palautusohjeesta).
Kaikki palautustyypit, jos sekä tiedoston palautus että verkkolomakkeelle palautettava työ sallitaan. Tällöin opiskelija joutuu valitsemaan ensin, kummalla tavalla palauttaa.
Osien määrä1 osa

2 osaa tai useampi osa. Max 5 osaa per aktiviteetti.

Tapaus 1: Jos samasta tehtävästä on tarkoitus palauttaa luonnoksia tai eri osia, lisätään eri palautuksille osat ja kullekin osalle omat palautuspäivät,. Saman opiskelijan eri osiin palautettuja töitä ei verrata keskenään alkuperäisyysraporttia varten (esim. luonnosta ei verrata lopulliseen versioon), vaikka palautuslaatikon asetuksissa olisikin valittu töiden arkistointi vertailukantaan ja jolloin eri opiskelijoiden töitä verrataan toisiinsa.

Tapaus 2: Jos tiedostokoko ylittää 40 MB, se täytyy teknisesti jakaa osiin, jotka ovat kooltaan alle 40 MB.

Salli kaikenlaisten tiedostoformaattien palautusEiKyllä, jos halutaan antaa palautetta Feedback Studion työkaluilla tiedostotyypeille, joista ei voi muodostaa alkuperäisyysraporttia.
Näytä alkuperäisyysraportit opiskelijoilleKyllä (opiskelija näkee alkuperäisyysraportin)Ei, kun palautuksesta halutaan antaa palautetta tämän aktiviteetin palautetyökaluilla (Feedback Studio), mutta alkuperäisyysraportilla ei katsota olevan tämän tehtävän arvioinnissa merkitystä.
Arviointi
= aktiviteetin kokonaisarvosana, joka näkyy myös työtilan Arvioinnit -kohdassa
 
Tyyppi = Pisteet, Maksimiarvosana = 100

Täma asetus = Turnitin tehtävä -aktiviteetin kokonaisarvosanan asteikko.

HUOM! Kokonaisarvosanassa voi käyttää vain kokonaislukuja. Jos asteikko, jota ajattelit käyttää, sisältää puolikkaita pisteitä, kerro asteikko kahdella, että voit antaa kokonaislukuja.

Annettu kokonaisarvosana näkyy myös MyCourses -työtilan  Arvioinnit -koosteessa.

Määrittele kokonaisarvosana suhteessa Tehtävän osa -asetusten maksimiarvosanoihin (ko. taulukon seuraava kohta), sillä Turnitin laskee kokonaisarvosanan arvoksi aina osien summan siten, että osien maksimiarvosanat on ensin suhteutettu kokonaisarvosanan maksimiin.

Esimerkkejä:

 • jos aktiviteetissa on vain yksi osa, määrittele, että kokonaisarvosanan maksimiarvosana = Osan 1 maksimiarvosana. Jos haluaisit käyttää hyväksytty/hylätty asteikkoa, valitse kuitenkin pisteasteikko, jonka maksimi on 1 eli hyväksytty (hylätty = 0). Selitä asteikon merkitys opiskelijoille tehtävänannossa.

 • jos tehtävässä on kaksi osaa, joista osaan 1 palautetaan tehtävän luonnos (maksimiarvosana = 0) ja osaan 2 lopullinen versio (maksimiarvosana = 5), määrittele kokonaisarvosanan maksimiksi 5.

 • Jos tehtävässä on viisi osaa, joista jokainen muodostaa viidenneksen kokonaisarvosanasta, ja kokonaisarvosana on samalla kurssin arvosana asteikolla 0-5, voisi tehtävän osien arvioinnit olla kukin esim. maksimissaan 10 p ja kokonaisarvosanan maksimina 5.

Katso lisää vinkkejä arviointiin kohdasta Opettaja antaa palautetta Feedback Studiossa

Tehtävän Osa ... -asetukset:asetukset kullekin osalle erikseen

Nimi

Osa 1 / Osa 2 / ..../ Osa 5Osat voidaan nimetä kuvaavammin, esim. Osa 1 > Luonnos, Osa 2 > Arvioitava versio.

Palautettavissa alkaen

aktiviteetin luontiaikaAseta uusi päivämäärä, jos haluat, että palautusmahdollisuus avautuu vasta tietyn ajankohdan jälkeen.

Palautettava viimeistään

viikon päässä aktiviteetin luontiajastaAseta ajankohta, johon mennessä tehtävä on palautettava. Palauttaminen ei ole mahdollista ko. ajankohdan jälkeen (ks. myös asetus Salli palautukset eräpäivän jälkeen).

Arviointi nähtävissä

viikon päässä aktiviteetin luontiajastaAseta ajankohta, jonka jälkeen opiskelija pääsee näkemään opettajan antaman sisällöllisen palautteen Feedback Studiossa ja arvosanan palautuslaatikossa. Jos asetat ajankohdan samaksi kuin Palautettavissa alken, opiskelija näkee annetun palautteen heti, kun se on annettu. Voit asettaa ajankohdaksi ennakoimasi päivän, jolloin palautteen tulisi olla viimeistään saatavilla, mutta voit muuttaa sitä aiemmaksi, jos palautteet valmistuvat jo aiemmin.

Maksimiarvosana

100Aseta käyttämäsi arviointiasteikon ylin arvosana. Turnitin-aktiviteetin arvosanalle varatussa kohdassa voidaan käyttää vain numeroarviointia. Esim. Hyväksytty/Hylätty -asteikon sijaan voidaan käyttää 0-1 -asteikkoa. Jos halutaan käyttää muuta laadullista asteikkoa, otetaan käyttöön arvostelumatriisi (ks. asetus Liitä tähän tehtävään arvostelumatriisi). Osan/osien maksimiarvosana(t) täytyy suhteuttaa tehtäväaktiviteetin kokonaisarvosanaan, ks. asetusten kohta Arviointi.
Alkuperäisyysraportti-vaihtoehdot

Salli palautukset eräpäivän jälkeenEi Kyllä, jos viimeinen palautuspäivä on suositus, mutta ei jyrkkä. HUOM! Turnitin-aktiviteetissa on viimeisellä palautuspäivällä vaikutusta myös alkuperäisyysraportin muodostamiseen: jos palautetut työt varastoidaan opiskelijatöiden vertailukantaan, palautetut työt vertautuvat toisiinsa(uudelleen)  viimeisen palautusajankohdan jälkeen.
Raportin kehittämisnopeusKehitä raportit välittömästi, raportit voidaan korvata palautuspäivämäärään asti
Kehitä raportit palautuspäivänä on hyvä vaihtoehto työn viimeiselle, arvosteltavalle versiolle, jos luonnoksille on varattu oma palautusaktiviteettinsa.
Varastoi opiskelijatyötEi arkistoa

Vakioarkisto (= globaali opiskelijatöiden vertailukanta), jos samaan palautuslaatikkoon palautettuja töitä halutaan verrata keskenään ja samalla suojata niitä plagioinnilta jatkossa. Palautuspäivämäärän umpeuduttua töitä verrataan keskenään ja alkuperäisyysraportit päivitetään, jos ne olivat muodostuneet heti palautuksen jälkeen.

Laitoskohtainen arkisto (=Aalto-yliopisto-kohtainen opiskelijatöiden vertailukanta) voidaan valita, jos jostain syystä palautettuja töitä ei haluta suojata laajemmin plagioinnilta, mutta halutaan kuitenkin verrata aktiviteettiin palautettuja töitä toisiinsa.

Tarkista varastoituja opiskelijatöitä vastaanKyllä
Tarkista internettiä vastaanKylläEi, jos halutaan verrata palautettuja töitä vain keskenään (edellyttää silloin myös, että asetus Varastoi opiskelijatyöt = Vakioarkisto/Laitoskohtainen arkisto on valittuna)
Tarkista sanomalehtiä,aikakauslehtiä ja julkaisuja vastaanKylläEi, jos halutaan verrata palautettuja töitä vain keskenään (edellyttää silloin myös, että asetus Varastoi opiskelijatyöt = Vakioarkisto/Laitoskohtainen arkisto on valittuna)
Sulje kirjallisuusluettelo poisEi**Kyllä, jos seuraavat seikat ovat voimassa yhtä aikaa: iso tiedostokoko (= jos asetuksen muuttaisi lennosta raportin tarkastelun aikana, voi viedä paljon aikaa saada uusi versio raportista), kirjallisuusluettelo muodostaa ison osan dokumentista, ja halutaan nähdä yhtäläisyysprosentin koskevan vain kirjallisuusluettelon ulkopuolista osaa dokumentista.
Sulje lainaukset pois
Ei**
Sulje pienet vastineet pois
Ei**Kyllä, jos tiedät kokemuksesta, että tietyt alalla käytetyt ilmaisut aiheuttavat "tarpeettomia" yhtäläisyyksiä alkuperäisyysraportissa. Esimerkiksi, enintään 3 sanan yhtäläisyydet suljetaan pois vertailusta tai alle 1% yhtäläiset osuudet dokumentissa suljetaan pois vertailusta.
Käännetty vertailu(tarkoittaa, että Turnitin yrittää tunnistaa myös käännösyhtäläisyyksiä - tosin suomenkielen osalta ominaisuus toimii hyvin puutteellisesti)Kyllä
GradeMark-vaihtoehdot*
* GradeMark on Turnitinin aiemman version termistöä ja viittaa Feedback studion opettajan palaute -työkaluihin
Liitä tähän tehtävään arvostelumatriisiEi arvostelumatriisiaJokaiselle Turnitinin käyttäjälle syntyy oma Turnitin-profiili (sähköpostiosoite on Turnitin-profiilin tunniste), johon liittyy arvostelumatriisien kokoelma. Kokoelma on henkilökohtainen, mihin käyttäjä voi lisätä arviointimatriiseja tai laadullisia arviointiasteikkoja. Kokoelma on käytettävissä kaikilla niiillä kursseilla ja aktiviteeteissa MyCoursesissa, missä käyttäjä on opettajana. Kokoelman matriisit näkyvät käyttäjälle pudotusvalikossa, jos niitä on tehty. Matriisi/asteikko liitetään aktiviteettiin valitsemalla se pudotusvalikosta. Uuden matriisin tai asteikon voi lisätä kohdasta Käynnistä arvostelumatriisin hallitsija. Katso tarkemmin ohjeiden kohdasta Opettaja antaa palautetta Feedback Studiossa.
Moduulien yleiset asetukset

Näytetään opiskelijoilleNäytäPiilota, kun et halua, että opiskelijat näkevät muokattavana olevan aktiviteetin. Muista vaihtaa arvoksi Näytä, kun aktiviteetti on valmis.
RyhmämoodiEi ryhmiä

HUOM! Turnitin tehtävä -aktiviteetti ei tue ryhmäpalautusta samaan tapaan kuin Tehtävä -akviteetti (eli että yksi opiskelijaryhmän jäsen voi palauttaa tehtävän muiden ryhmän jäsenten puolesta, mutta opettajan antaman palautteen voi laittaa näkymään kaikille ryhmän jäsenille).

Erilliset ryhmät voidaan valita silloin, jos halutaan katsella saapuneita palautuksia työtilaan luotujen ryhmien mukaisesti. Ryhmittely-toiminto ei ole käytettävissä eli kaikki luodut ryhmät näkyvät ryhmävalinnassa. Kun avaat palautuksen Turnitin-ikkunaan, muut palautukset eivät ole kuitenkaan siellä selattavissa ryhmäjaen mukaisessa järjestyksessä, vaan yhtäläisyysprosentin mukaisessa järjestyksessä. Jos haluat katsoa vain tiettyyn ryhmään kuuluvat palautukset, ne voidaan nähdä ja avata ainoastaan MyCoursesin palautuslaatikosta käsin.

** Näitä asetuksia voidaan vaihtaa myös lennosta alkuperäisyysraportin tulkinnan aikana.

Järjestä opiskelijoille mahdollisuus harjoitella

On useita eri mahdollisuuksia järjestää opiskelijoille mahdollisuus harjoitella alkuperäisyysraportin käyttöä ennen työn arvosteltavan version palautusta.

1) Luo vain yksi Turnitin-tehtävä -aktiviteetti oletusasetuksin.

Palautuslaatikkoon voidaan asettaa vain yksi viimeinen palautuspäivämäärä, mutta opiskelijaa voidaan ohjeistaa palauttamaan ensin luonnos hyvissä ajoin ennen määräpäivää. Opiskelija näkee alkuperäisyysraportin, tulkitsee sen, muokkaa tarvittaessa luonnostaan ja palauttaa viimeisen verson ennen määräaikaa. Jälkimmäinen versio tallentuu edellisen päälle ja uusi alkuperäisyysraportti korvaa aiemmin muodostuneen. Opiskelija voi kysyä tarpeen tullen neuvoa raportin tulkitsemisessa. Tästä mahdollisuudesta kannattaa mainita palautuslaatikkoon kirjoittamassasi ohjeessa (Kuvaus-kenttä).

2) Luo vain yksi Turnitin-tehtävä -aktiviteetti muokatuilla asetuksilla.

Valitse asetuksissa Osien määrä = 2. Ensimmäinen osa on luonnosta varten ja toinen viimeistä versiota varten. Kummallekin osalle voidaan asettaa omat palautuspäivämääränsä. Opettaja voi antaa palautetta luonnoksesta ja mahdollisista alkuperäisyysraportin esille nostamista muutostarpeista.

Jos palautettuja töitä halutaan verrata keskenään, valitse asetuksista Varastoi opiskelijatyöt = Vakioarkisto. Opiskelijan omia palautuksia ei kuitenkaan verrata keskenään (luonnosta viimeiseen versioon), mutta eri opiskelijoiden palautuksia verrataan toisiinsa kummassakin vaiheessa.

3) Luo kaksi Turnitin-tehtävä -aktiviteettia muokatuilla asetuksilla.

Luonnokselle ja viimeiselle versiolle luodaan omat aktiviteetit, ja molemmille voidaan asettaa omat palautuspäivämääränsä. Opettaja voi antaa palautetta luonnoksesta ja mahdollisista alkuperäisyysraportin esille nostamista muutostarpeista.

Jos palautettuja töitä halutaan verrata eri opiskelijoiden kesken, tämä kannattaa tehdä vain viimeisille versioille, jolloin asetuksissa valitaan Varastoi opiskelijatyöt = Vakioarkisto, ettei opiskelijoiden omat luonnokset vertautuisi viimeisiin versioihin (mikä aiheuttaa ison yhtäläisyysprosentin, mutta tilanteen voi korjata siten, että opettaja sulkee luonnoksen pois vertailusta)

Katso myös pedagogisia vinkkejä miten kirjoittamista voidaan tukea jakamalla kirjoitustyö useampaan vaiheeseen tai osatehtäviin.


Turnitinin hyväksymät tiedostomuodot ja tiedostokoko

Turnitin hyväksyy useita tiedostomuotoja Turnitin alkuperäisyystarkastuksessa. Tyypillisimmät tiedostomuodot ovat seuraavat:

  • PDF (myös PDF/A)
  • Microsoft Word® (.doc ja .docx)

  • OpenOffice Text (.odt)

  • Rich text format (.rtf)
  • Plain text (.txt)
  • HTML

  • Hangul Word Processor file (.hwp)

  • Google Docs Google Drive™ kautta

  • Microsoft PowerPoint® (.pptx, .ppt, .ppsx, ja .pps)
  • Microsoft Excel® (.xls ja .xlsx)

Tarkempia tietoja tiedostomuotojen käytöstä ja rajoituksista sekä lista kaikista tuetuista tiedostomuodoista löytyvät Turnitinin sivuilta tästä (englanniksi).

Jos käytät LaTeXia tuottamaan pdf-tiedostoa suosittelemme pdflatexin käyttöä. Kun kirjoitat opinnäytetyösi, käytä Aallon LaTeX-pohjat niiden omista jalkelusivuilta (pohja kandidaatin-, maisterin- llisenssiaati ja diplomityölle sekä pohja väitöskirjalle). Ohjeet pohjien käytöstä pdf/a- tai pdf-tiedoston luomiseksi löytyvät pohjien kotisivuita sekä itse pohjista. Pohjien tuottamat pdf-tiedostot on testattu ja Turnitin kykenee lukemaan niitä hyvin. Älä käytä muualla verkosta löytyviä äläkä Overleafin sivuluita löytyviä Aallon pohjia, koska ne saattavat olla viallisia tai ominaisuuksiltaan vanhentuneita ja siten toimimattomia.

Tarkistettavan tiedoston tulee sisältää vähintään 20 sanaa. Ennen kuin lataat pdf-tiedostosi Turnitin-palautuslaatikkoon varmista, että tiedoston sisältämä teksti on aidosti tekstiä eikä kuva tai bittikartta tekstistä, mikä on voinut syntyä tiedostomuunnoksen seurauksena. Suurin sallittu tiedostokoko on 100 Mt tai vähemmän kuin 800 sivua. Tätä suuremmat tiedostot on jaettava kahteen tai useampaan osaan, joista ensimmäinen palautetaan palautuslaatikon Osaan 1 ja toinen Osaan 2 jne. Oletuksena palautuslaatikossa on on vain yksi osa, mutta opettaja voi asetusta muokkaamalla lisätä niitä tarpeellisen määrän.

Tarkista mahdollisia muita rajoituksia tiedoston palauttamisessa Turnitinin oppaasta (englanniksi)

Seuraava ohje: Katso ja käsittele palautuksia