OPIT

iPadin käyttö luentokurssin apuna

Tämä dokumentoi sitä työtä mitä olen tehnyt perehtyäkseni erilaisiin luennointia helpottaviin työkaluihin. Painopiste on Ipadin käytössä, koska se on laite mikä minulla on ja minkä käyttö opetuksessa vaikuttaa hyvin lupaavalta ja kaikkien työtä helpottavalta asialta. Vastaavia asioita voi varmasti tehdä myös muilla tableteilla. Jos kaikki asiat eivät onnistu vielä nyt, niin varmasti onnistuu lähitulevaisuudessa, kun Ipadin kilpailijoiden taso ja tarjonta paranee. Osa huomioista liittyy ohjelmistojen ominaisuuksiin ja nämä voivat muuttua nopeastikin päivityksissä. Huomiot perustuvat ohjelmistojen versioihin vuoden 2013 alkupuolelta.

 • Luentojen valmistelu:Vaikka luentomuistiinpanot kirjoittaisikin käsin kannattaa harkita esim. Ipadin käyttöä. Ipadiin saa monia muistiinpano-ohjelmia ja kirjoittamiseen kannattaa valita “pitkä” Ipad-kynä. Moni myynnissä oleva Ipad-kynä on lyhyt tynkä mitä on hiukan hankala käyttää. Kynissä voi myös olla laatueroja, joten kannatta kokeilla toista, jos ensimmäinen malli ei miellytä. Verkosta löytää myös vertailuja eri kynistä. Jos teet muistiinpanot Ipadillä niin luentomuistiinpanot pysyvät järjestyksessä, voit kirjoittaa käsin ja saat silti saat elektronisen version jota voi muuttaa helposti. Tässä lyhyt kuvaus useammasta kokeilemastani muistiinpano-ohjelmasta:
  • Note Taker HD: Hyvä ohjelma, mutta ominaisuuksia on ehkä liikaakin, koska käyttöliittymä on hiukan sekava. Muistiinpanon voi lähettää esim. sähköpostilla pdf muodossa eteenpäin. 
  • Good Notes: Tässä ohjelmassa käyttöliittymä oli selkeä ja miellyttävä. Muistiinpanoihin voi liittää myös kuvia, mutta kuvaa ei voinut “cropata” ottamisen jälkeen. Tämä toiminto on mahdollista Note Take HD:ssä. Tiedoston voi siirtää ohjelman kautta myös suoraan esim. Dropboxiin. 
  • Notability: Vaikuttaa toimivalta ja hyvältä, mutta en ole käyttänyt sitä riittävästi vertaamaan kahteen aikaisempaan vaihtoehtoon. Vaikutti siltä, että tämä ohjelma tuki erilaisia pilvipalveluita kaikkein eniten. Päällisin puolin yhtä hyvä kuin Good Notes.

  • Penultimate: Tämä ohjelma on myös selkeä ja mahdollistaa käsinkirjoitettujen muistiinpanojen ja esimerkiksi valokuvien yhdistämisen. Muistiinpanot voi lähettää png kuvina tai pdf-formaatissa sähköpostiin, mutta oletusarvoisesti muistiinpanot tallentuvat Evernote-tilille. Tämä ohjelma voi olla hyödyllinen varsinkin Evernote:n käyttäjille. Ohjelma on kuitenkin tarkoitettu puhtaasti kynällä kirjoittamiseen eli konekirjoitetun tekstin lisääminen ei sillä onnistu.

  • Keynote+MathBot: Jos pitää luennon, joka on melko lyhyt tai sisältää paljon kuvia kannattaa harkita Ipadin Keynote ohjelman käyttöä. Keynote Ipadissa ei maksa paljoa ja on helppo käyttää. Fysiikassa esitys voi vaatia yhtälöitä ja niiden editointiin voi käyttää MathBot ohjelmaa. Siinä yhtälön voi kirjoittaa Latexilla ja ohjelma luo sen pohjalta kuvatiedoston, jonka voi liittää esitykseen. 

 • Luennointi: 
  • Socrative-ohjelma aktivointiin ja palautteen saamiseen:Palveluun voi opettajana luoda tilin ja tehdä esim. monivalintatehtäviä opiskelijoille. Opiskelijat voivat ottaa puhelimeen asennettavalla ohjelmalla yhteyden luokkahuoneeseen, jonka numeron opettaja antaa. Järjestelmä toimii Android ja Iphone puhelimissa, mutta myös selaimen kautta. (Vaihtoehdon Socrativelle voi tarjota esim. http://www.polleverywhere.com). Opettaja voi tällä ohjelmalla esittää kysymyksiä, opiskelijat vastata ja tuloksista saa graafisen yhteenvedon.On syytä huomata, että opiskelijoiden määrä on Socrative salissa rajattu 50:een. Tämän ohjelman käytöstä lisää kokemuksia myös Yrjö Raiviolta.
   • Opettaja voi valmistella etukäteen Quiz tehtäviä, joihin voidaan vastata lyhyesti, joko tekstillä tai jotka voivat olla monivalinta kysymyksiä. Jos yhtenä kysymyksenä on opiskelijan nimi/opiskelija nro voisi näitä tehtäviä käyttää jopa kurssin arvostelussa.

   • Samalta päätelaitteelta voi vastata useampi opiskelija vuoron perään eli mikäli opiskelijat lainaavat laitteita toisilleen ei kaikilla edes tarvitse olla älypuhelinta tai kannettavaa. Toki laitteita lainatessa aikaa voi kulua enemmän

   • Quiz voi edetä, joko opettajan tahtiin tai opiskelijat voivat itse edetä omaan tahtiinsa.

   • Quizin päätyttyä Socrative voi lähettää vastauksista Excel tiedoston opettajan sähköpostiin. Tiedostossa vastaukset on selvästi esitettynä ja pisteytettynä 0-100 asteikolla.

   • Opettaja voi myös esittää yksittäsiä kysymyksiä joiden vastausjakauman Socrative antaa.

   • Hauska idea on ns. Exit Ticket konsepti. Sillä opettaja voi kysyä esimerkiksi epäselväksi jääneitä asioita luennon lopussa tai opiskelijoiden arvioita omasta oppimisestaan. Exit Ticketin voi tehdä mieleisekseen korvaamalla sen sopivalla Quiz tehtävällä.
   • Ohjelma ei maksa mitään eikä edellytä opettajalle erillisiä laitteita. Socrative tai vastaava voi siis olla paljon klikkereitä helpompi ja halvempi tapa saada opiskelijoita aktivoitumaan.
  • Ipad, Java-appletit ja “Älytaulut/Smartboards”: Suuri osa esimerkiksi fysiikan demonstraatiosta netissä on toteutettu Javalla, jota Ipad ei tue. Luennon aikana tällainen materiaali pitää siis esittää tietokoneen avulla, mutta tietokoneen taakse piiloutuminen ei ole opetuksen kannalta ehkä paras mahdollinen idea. Yksi tapa lieventää tätä ongelmaa on käyttää Ipadia ohjaamaan esim. kannettavaa tietokonetta langattomasti. Tällainen etäohjaus onnistuu mm. Splashtop-ohjelmalla. Näin esimerkiksi Java-applettia voi ohjata Ipadiltä samalla, kun on “läsnä” luennolla. (Muitakin kauko-ohjaimia on, mutta splashtop tuntui toimivan hyvin. Esimerkiksi moni on käyttänyt tyytyväisenä “Air Display"-ohjelmaa, joka maksaa 8.99 euroa.) Tällaista ohjelmaa voi myös käyttää “Älytauluna”, johon voi kirjoittaa mistä tahansa. Eli piirrä Ipadissa, tulos näkyy tietokoneella ja siirtyy siitä projektorin kautta yleisölle. Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi perinteiselle liitutaululuennolle. On kuitenkin hyvä huomata, että nämä ohjelmat eivät ilmeisesti toimi Eduroam yhteyden ylitse. Jos niitä käyttää Aallossa, on syytä kirjautua sisään Aallon omaan langattomaan verkkoon. Tämän verkon signaali/nopeus voi taas olla monessa luentosalissa liian heikko miellyttävään käyttökokemukseen. (Smart notebook ohjelmaa voi käyttää esityksen tekemiseen/pitämiseen. Kyseistä ohjelmistoa käytetään myös joissain Älytauluissa. Itse kokeilin tätä ohjelmaa lyhyesti ja en nähnyt mitä lisäarvoa se toi verrattuna muihin muistiinpano-ohjelmiin. Se myös tallensi tiedoston jossain omassa formaatissaan. Tämä on siis hyödyllinen luultavasti vain mikäli luentosalissa jo on tätä tukeva Älytaulu. Yleensä näin ei ole.)

 • Pilvipalvelut ja IPad: Ilman pilvipalveluiden käyttöä Ipadin sisältö jää helposti Ipadiin ja usein vielä jonkin yksittäisen Ipad ohjelman sisäöle. Pilvipalvelut kuten Gdrive ja Dropbox ovat hyödyllisiä siirtämän sisältöä Ipadin ja ympäröivän maailman välillä. 

 • Ipad videot a'la Khan Academy: Khan Academy on kunnostautunut verkkoluennoilla missä puhe yhdistetään elektronisen liitutaulun käyttöön. Ipadiin on tarjolla monia ohjelmia, jotka voivat tallentaa ruudulla tapahtuvan toiminnan elokuvaksi, mutta osa pitää videon omalla palvelimellaan ja tarjoaa siihen vain linkin. Ainakin ohjelmat “Explain Everything ja “Doodlecast Proantavat sinulle kontrollin itse tiedostoon. Lisäksi helppokäyttöinen ohjelma “ScreenChomp” mahdollistaa mp4-tiedoston imuroimisen omalle koneelle, mutta antaa myös linkin online sisältöön. Nämä ohjelmat siis tallentavat ruudun sisällön (myös äänen, jos niin haluaa) elokuvaksi. Doodlecast Pro lisää elokuvan loppuun oman mainoksensa. Jos se häiritsee, voi sen poistaa esim. Ipadin “VideoEditor” ohjelmalla. Doodlecast Pro:ssa varsinkin liitutaulu oli kiva. EEssä tehtiin työtä lähinnä valkotaulun kanssa. Muuten se vaikutti monipuolisemmalta paketilta. Koska ruudulla voi tehdä monia asioita, voi elokuvaksi muuntaminen olla laskennallisesti raskasta. Parin minuutin pätkä “Explain Everything” ohjelmassa saattoi vaatia noin 10 minuutin prosessoinnin Ipadissa ja sen aikana laitetta ei voi käyttää muuhun. EE:ssä oli kuitenkin mahdollisuus tehdä prosessointi Macissa, joten ne joille tämä on vaihtoehto pääsevät hiukan helpommalla.

 • Työkaluja pienryhmien tehtäviin: Kun tabletti tietokoneet yleistyvät, voi niitä käyttää ryhmätyöskentelyssä. Jo nyt Ipadille saa esimeriksi “Share Board” ohjelman, jolla neljä käyttäjää voi jakaa työalustan (bluetooth/paikallinen langaton verkko) ja tehdä sillä töitä yhdessä.

 • Esitys/toiminta Ipadistä projektoriin: Yksi luennointia helpottava tekijä olisi langaton projektori niin, että luennon voi helpommin pitää vaikkapa suoraan kädessä olevan Ipadin avulla. Tämä helpottaisi ei vain luentoa, jolla käytettään elektronista materiaalia vaan myös luentoja, joilla käytetään osin liitutaulua (vaikka Ipadissä olevien muistiinpanojen avulla) ja osin projektoria. Sählääminen koneiden kytkemisen ja käynnistelun kanssa vähenisi mahdollisesti huomattavasti. Tämän muutoksen voi toteuttaa jo nyt lähettämällä Ipadin sisällön Apple TV:hen, josta sisältö siirtyy HDMI kaapelilla projektoriin. Mikäli HDMI kaapelia ei voi käyttää projektorin kanssa (yleistä Otaniemen luentosaleissa) on mahdollista ostaa HDMI VGA adapteri. Apple TV maksaa kuitenkin yli sata euroa (adapteri vielä noin 60 euroa siihen päälle) ja se on kustannus mitä yksittäinen opettaja ei ehkä viitsi omasta taskustaan maksaa. Vaihtoehto voi olla tietokoneeseen asennettava Reflector-ohjelma, joka voi peilata Ipadin sisällön. Tämä ohjelma maksaa noin 10 euroa. Reflector ohjelma toimii oikein hyvin kotiverkossa, mutta en ole saanut sitä toimimaan Aallon verkossa. Ainakin Maceissa voi luoda "oman verkon". Kun Ipadillä ottaa yhteyden tähän verkkoon Reflector toimii moitteetta, mutta haittapuolena on nettiyhteyden katoaminen. Tämä ei välttämättä haittaa paljoa normaali luennolla. Lisäksi on ohjelmia kuten esim. “AirSketch”, joilla voi piirtää Ipadiin. Projektoriin liitetyn tietokoneen selaimella voi sitten avata “AirSketch”-ohjelman antaman osoitteen, joka vastaa Ipadin näyttöön piirrettyä sisältöä. Tässä oli ainakin omassa kannettavassani pieni, mutta ärsyttävä viive Aalto open verkossa. Viive johtunee verkon riittämättömästä nopeudesta ja ongelman suuruus riippunee siitä missä päin Otaniemeä on. Joka tapauksessa arvioisin, että tällä hetkellä Reflector-ohjelma on käytännöllisin tapa käyttää Ipadiä esityksessä. Se vaatii kuitenkin kannettavan tietokoneen, jonka voi kytkeä projektoriin. Menetelmä toimii myös opiskelijoiden aktivointiin. Opettaja voi antaa jollekin ryhmälle tehtävän, jonka he ratkaisevat Ipadilla. Muut voivat osallistua ratkaisuun tai kommentoida sitä reaaliajassa, koska voivat seurata työn edistymistä projektorin kautta.
 • Tulevaisuudesta: Toinen huomattava asia on tabletti-tietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden rajan hämärtyminen. Hankin tämän projektin aikana uuden kannettavan ja huomasin, että esimerkiksi Macin Trackpadia voi käyttää kosketusnäytön tapaan. Käyttäen esim. Inklet ohjelmaa sille voi piirtää ja tulos siirtyy siihen kuvankäsittelyohjelmaan mitä käyttää. Tämän kaltainen kannettavan käyttö voi luoda tarpeen valita tablettiin sellaiset ohjelmat joille löytyy hyvä liittymä myös kannettavassa tietokoneessa.

 

Yleisiä huomioita Ipadin käytöstä: Ipadille ja varmasti muillekin tableteille löydetään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia opetuksessa. Kiinnostuneiden kannattaa seurata vaikka sivua http://teachingwithipad.org/ tai sivua http://www.scoop.it/t/ipads-in-education.


 

 

 

 

  
  
 • No labels