OPIT

Base, shaft, capitol, entablature - wiki, S. Kivimäki

Case presenter

Sari Kivimäki, Yliopisto-opettaja
Aalto ARTS

Title

Base, shaft, capitol, entablature - wiki
Baasis, varsi, kapiteeli, entablatuuri - wiki

Key words

 

Basic course information

A-27.3310 Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita. Kevät 2012: 8 opiskelijaa. Maisteritaso. 12-15 op.
A-27.3310 History of Architecture, Research topics. Spring term 2012: 8 studens. Master level. 12-15 credits.

Goal

Kurssi koostuu luentosarjasta ja laajahkosta tutkielmasta ja tutkitun arkkitehtuuriaiheen tutkimisesta paikan päällä. Kurssilla tuetaan opiskelijoiden luento-oppimista ja tutkielman tekoa erilaisin tuntitehtävin, jotka saattavat opiskelijan tutkimaan kohdearkkitehtuuria mahdollisimman monipuolisin metodein. Tuntitehtävät antavat työkaluja tutkielmassa tehtävään omakohtaiseen tutkimustyöhön, jota jatketaan kohteiden dokumentoinnilla ja tarkastelulla paikan päällä. 
Keväällä 2012 kurssin aiheena on antiikin Kreikka, ja matka Peloponnesokselle tapahtui 4.-14.5.2012.

The course consists of series of lectures, studying a specific subject both in the literature and on the spot (on an excursion) and writing a paper about it. Part of the lecture series are different exercises, that support students learning and develop their skills of making observations. The exercises give methodes to the research work, which will be continued on field.
On spring 2012 the topic of the course was Ancient Greece, and the field trip took place from May 4th to May 14th 2012.

Study prosess

Kontaktiopetus koostuu tavallisesta luentotilanteesta, 2 h. Sen päälle on harjoitukset, joissa joko keskustellaan vierailija-alustajan kanssa aiheeseen liittyvästä, tai tarkastellaan opiskelijoiden tekemiä tehtäviä. Osa harjoituskerroista keskittyy tutkielmien ohjaamiseen.
Wiki tarjoaa hyvän toiminta-alustan kurssin erilaisille osakokonaisuuksille. Wiki on myös ""julkaisukanava"" opiskelijoiden tutkielmille - työkalu, jolla samalla voidaan rajoittaa tutkielmien taittotyötä ja auttaa keskittymään ulkonäön sijaan enemmän sisältöön.

Contact teaching consists of a normal lecture (2 h) and exercises (1 h). In the exercises were included discussions led by visiting experts, examinations of the tasks the students had made, or then discussions about and tutoring of the papers.
Wiki offers a good platform to different parts of the course - lectures (handouts), exersices, papers, guide book, travel information. By publishing the papers in wiki the amount of layout work diminishes, and focus remains better in the content, not so much in the layout.

Communication and interaction

Tiedottaminen tapahtui Nopan ja wikin blogin kautta, ja sähköpostitse. Opiskelijoiden kysymykset opettajille tulivat sähköpostitse.
Koska wiki on käytössä kurssilla vasta ensimmäistä kertaa, niin sen yhteisöllisyysaspektia ei ole pystytty kunnolla vielä hyväksikäyttämään.

Via Noppa, some more general information was delivered via wikis blogg, and also by email. The students have used e-mail, when they have made questions to the teachers. 
Wiki was being used in this course for the first time, and all its possibilities as a group tool were not fully in use.

Learning and feedback

Useimmalle opiskelijalle wiki on uutuus, ja tuottavat wikisisältöä ensimmäistä kertaa.
Palaute on vasta tulossa.

To both techers and to nearly all students wiki was a new tool, and producing open content was a new experience.
The main feedback fron the students is still on its way.

Future

Wikiä tullaan käyttämään kurssilla tulevaisuudessakin, ja seuraavalla kerralla opettajat ovat kokeneempia.
Opiskelijoille wiki tulee esitellä työkaluna paremmin, hyödyt ja rajoitukset tulee ottaa aikaisemmassa vaiheessa esille.

Wiki will be used as a tool in the course alson in the future, and next time the teachers will be more experienced.
In the next course wiki should be better introduced to students.

Links

Wiki on suljettu - joten yleisestä linkistä ei ole iloa.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen: sari piste kivimaki ät aalto piste fi.

The access to this wiki is rejected to course participants and teachers only.
If you are interested, please contact sari dot kivimaki at aalto dot fi.