OPIT

Moodlen käyttö

Kurssit

“Sustainable Product and Service Design”: 6 ECTS, master level course, about 25 students.

“Sustainable Design Case”: 6 ECTS, master level course, about 20 students.

Tavoite

Miksi käytitte Moodlea? Mikä oli tavoite?

Moodle on käytetty näissä kursseissa koska Moodlen rakenne on selkeä ja yleisöä voi rajata.

Tärkein syy käyttää Moodle on se että kurssimateriaalit arkistoituvat yhteen paikkaan ja näin on helppo jakaa materiaaleja opiskelijoille.

Jälkikäteenkin kurssimateriaaleja voi lisätä ja päivittää.

Oli myös asetettu yleisosaamistavoitteeksi se että opiskelijat oppisivat käyttämään TVT:tä.

Käyttöönotto

Oletettiin että Moodlen käyttöönotto on helppoa, eivätkä opiskelijat tarvitse erikseen Moodlen käytössä ohjeita.

Kurssin alussa oli ”demo päivä” jolloin opiskelijoille näytettiin, miten Moodle toimii.

Osa opiskelijoista oli käyttänyt Moodlea ennenkin.

Oppimisympäristö?

TVT:nä oli vain Moodle käytössä näissä kursseissa.

Kommunikointi ja vuorovaikutus

Moodlen kaksisuuntaista vuorovaikutusmahdollisuutta ei ole otettu käyttöön.

Näissä kursseissa oli paljon ryhmätyöskentelyä. Henkilökohtainen tapaaminen oli tärkeämpi.

Opiskelijaryhmät tapasivat omin päin luentojen ulkopuolella. Opettajat tapasivat ja ohjasivat opiskelijaryhmiä.

Palaute

Tähän saakka opiskelijat eivät ole ainakaan valittaneet Moodlen käytöstä.

Kurssipalautteita ei ole vielä kerätty.

Opettajien opiskelijoille lähettämien s-postien määrä ehkä vähenee Moodlen ansiosta.

Jatko

Tarkoitus oli myös se että opiskelijat palauttaisivat tehtävät Moodleen mutta näin ei ole tehty. Opiskelijoilla oli vain yhteinen vierastunnus jotta pääsevät Moodlen sisään. Tehtävät palautettiin opettajien s-postiosoitteeseen. Tehtävien palauttaminen Moodleen olisi vaatinut jokaiselle opiskelijalle tunnuksen luomista ja se koettiin työlääksi. Se olisi vaatinut tarkistamista jokaisen WebOodiin ilmoittautuneen opiskelijan aikomusta osallistua kurssiin, ja toisaalta kaikki opiskelijat eivät aina ilmoittaudu WebOodiin. Jos kurssiin osallistujien tarkistaminen ja vahvistaminen onnistuisi helposti, jokaiselle opiskelijalle tunnuksen luominen olisi helppoa, ja tehtävien palauttaminen Moodleen onnistuisi.

Moodlen käyttö jatkuu.

 

  • No labels