OPIT

Stack-tehtävät

Yleistä

STACK (System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel) on tietokoneavusteinen matematiikan (tai matemaattisluontoisten) tehtävien tarkastusjärjestelmä. STACK-järjestelmän alkuperäinen kehittäjä on Chris Sangwin   ja TKK:lle sen toi Antti Rasila  vuonna 2006 MatTaFi-projektin puitteissa, jonka jälkeen siihen on tehty useita laajennuksia.Tässä systeemissä ko. "Computer algebra Kernel" on Maxima.

Mitä opiskelija tekee

Opiskelija menee (yllättävän usein keskellä yötä tai ehkä ei niin yllätävästi pari minuuttia ennen tehtäväkokoelman sulkeutumista) esim. kurssin Noppa-sivulla olevan linkin avulla kurssin Stack-sivulle jonne hän kirjautuu Aalto-tunnuksillaan ja valitsee sieltä esim. kyseisen viikon tehtäväkokoelman. Tavallisesti tehtävät on laadittu siten, että tietyt parametrit valitaan satunnaisesti (mutta opiskelija saa saman tehtävän jos hän esimerkiksi kirjautuu sisään seuraavana päivänä). Kun opiskelija on ratkaissut tehtävän hän kirjoittaa vastauksensa ja kone ilmoittaa oliko vastaus oikea vai oliko siinä ongelmia ja montako pistettä hän siitä saa. Systeemin parhaita puolia on välitön palaute varsinkin jos tehtävä on oikein ratkaistu. Satunnaistamisen ansiosta eri opiskeiljoilla pitäisi olla eri versio samasta tehtävästä jolloin keskustelu tehtävien vastauksista parhaassa tapauksessa ohjautuu keskusteluksi ratkaisuperiaatteista.

Opettajan haasteet

 • Hyvien tehtävien löytäminen on tietenkin tässäkin systeemissä ensiarvoisen tärkeätä. On pystyttävä jättämään pois systeemiin huonosti sopivia tehtävätyyppejä.
 • On mahdollista antaa täsmällisempää palautetta siinä tapauksessa että vastaus on väärä, mutta tämä ei ole mikään yksinkertainen asia koska useimmiten on niin monta tapaa laske tai päätellä väärin.   Toisaalta tämä on  hyvin tärkeä seikka jos halutaan pitää yllä opiskelijan motivaatiota.
 • Kuten tavanomaisissa harjoitutehtävissä ei ole selvää miten paljon vihjeitä on syytä antaa mutta lisäkohtana tässä systeemissä on, että monessa tapauksessa on syytä antaa täsmällisiä ohjeita siitä missä muodossa vastausta on annettava.
 • On muistettava, että onnistunut interaktio tietokoneen kanssa voi edellyttää erityistä kohtiliaisuutta koneen puolesta. 
 • Toisten kirjoittamien tehtävien koodin ymmärtäminen ja muokkaaminen voi olla hyvinkin hankalaa.
 • Systeemissä on (ainakin toistaiseksi käytössä olleessa versiossa) joitakin bugeja joiden kiertämnen aiheuttaa joskus ongelmia.
 • Opettaja voi ohjata opiskelijaa laskemaan tietokoneella, mutta jos halutaan harjoittaa laskemista ilman tietokonetta, tämä ei välttämättä onnistu ja opettajan on oltava tietoinen tästä.
 • Ohjauksen ja neuvojen antaminen ongelmatilanteissa esimerkiksi sähköpostin avulla voi olla vaikeampaa kuin harjoitusalissa. 
 • Systeemi antaa aika hyvät mahdollisuudet jatkuvaan arviointiin (vaikka varmuutta siitä kuku loppujen lopuksi on tehtävät ratkaissut ei saada)  mutta toisaalta se voi johtaa siihen että painopiste pysyy "pisteiden keräämisessä".

Käyttömahdollisuudet

 • Systeemi skaalautuu hyvin, ainoastaan henkilökohtaiseen neuvontaan menevä työpanos kasvaa opiskelijoiden lukumäärän mukaan.
 • Tehtäviin voidaan suhteellsien helposti liittää osioita jotka edellyttävät jonkin matemaattisten ohjelmiston käyttöä. Tämä tosin edellyyttää, että tehtävien esittämiseen käytetään perusmuodosta poikkeavia menetelmiä.
 • On mahdollista, mutta monessa mielessä haasteellista luoda interaktiivisia tehtäviä missä vastaus ei ole enää samalla tavalla oleellinen. Puhtaasti teknisten ongelmien lisäksi kysymysmerkkinä on miten opiskelijaa ohjataan tehtävän läpi niin että hän ymmärtää mitä hän on tekemässä. Toisaalta tämäntyyppisissä tehtävissä saattaa olla hyvinkin suuri potentiaali.
 • No labels