OPIT

Optiman työkalukokeilu

Tutustumismatka Optiman ihmeelliseen maailmaan

Eräällä Koneenrakennustekniikan laitoksella päätettiin kokeilla syksyllä 2011 opiskelijoiden yhdessä kirjoittamaa luentomuistiinpanoja. Alustaksi valittiin Optima ja sieltä Ryhmäkirjoitustyökalu.

Kurssi toimi siis siten, että luentokauden alussa opiskelijat valitsivat itselleen luennon, jolla he toimivat "vastuukirjoittajana". Tarkoitus oli siis se, että kullekin luennolle valitaan kirjoittajat, jotka vastaavat aineiston tekemisestä ja kaikki muut kurssin osallistujat voivat täydentää kyseistä sivustoa. Porkkanana oli, että kurssin luennoitsija osallistui myös kirjoittamiseen ja kommentoimiseen ja lukuoikeuden sai ilmoittautumalla kirjoittajaksi.

Kokemuksia

Kokeilusta syntyi seuraavia kokemuksia:

  1. Opiskelijat olivat erittäin kiinnostuneita osallistumaan kirjoittamiseen. Lähes kaikki osallistujat ilmoittautuivat kirjoittamiseen.
  2. Optiman työkalut, erityisesti ryhmätyöskentely, osoittautuivat pettymykseksi. Niiden toiminta ei vastannut tarkoitusta.
  3. Suurin puute oli kuitenkin, ettei Optiman dokumenttia voinut ladata pois Optimasta. Tämä oli loppujen lopuksi suurin syy, miksi Optimaa ei enää tulla käyttämään.

Jatko

Kirjoitusaktiivisuus oli sen verran hyvää, että tulevaisuudessa vastaava harjoite tullaaan tekemään kurssilla. Alustaksi on otettu Wiki, johon myös sl 2012 kurssin muistiinpanot tullaan tekemään.

  • No labels