Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Top Leader -hankkeen raportti: Menestyksen avaimet PK-yrityksille -näkökulmia käytännön työhön

Voit tutustua raporttiin tästä