Child pages
  • SCI-opiskelijoiden hyvinvointiselvitys – miten tukea opiskelijoiden opiskelukykyä?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
Presenter: Elina Lehkonen, Projektisuunnittelija, Aalto SCI

Degree programme: Opiskelijoiden haltuunotto-hanke Perustieteiden korkeakoulussa

Case presentation: Workshop

Kuvaus

Perustieteiden korkeakoulussa toteutettiin kevään 2013 aikana perustutkinto-opiskelijoiden hyvinvointiselvitys. Hyvinvointiselvityksiä on tehty aiemmin tuotantotalouden koulutusohjelmassa vuosina 2005 ja 2008 sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmassa vuonna 2010. Nyt toteutuneeseen kyselyyn sitoutuivat mukaan kaikki SCI-koulun neljä koulutusohjelmaa. 

Toive kyselyyn on lähtenyt liikkeelle aktiivisista opiskelijoista ja halusta nostaa opiskelijoiden hyvinvointia esille. SCI-hyvinvointiselvitys on koulutusohjelmien, kiltojen, YTHS:n ja korkeakoulun opintopsykologien yhteistyöprojekti. Kyselyn toteuttajana on ollut psykologi Susa Kalliomaa.

Hyvinvointiselvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Kyselyllä on haluttu luoda ymmärrystä siitä, millaiset seikat edistävät opiskelijoiden opiskelukykyä ja yleistä hyvinvointia sekä millaisia kuormitustekijöitä opiskelijoillamme on ja millaisin keinoin niiden vaikutusta voitaisiin ehkä vähentää. Kyselylomake rakennettiin yhteistyössä kiltojen, koulutusohjelmien, YTHS:n ja opintopsykologien kanssa.

Kysymykset liittyivät opiskelijoiden psyykkiseen kuormittuneisuuteen, opiskelu-uupumukseen, opiskeluun ja opiskelun merkitykseen sekä opiskeluympäristöön ja sen yhteisöllisyyteen. Kysely oli avoinna opiskelijoille 11.3.–27.3.2013 välisenä aikana. Kysely lähti 2007 läsnä olevalle perustutkinto-opiskelijalle, joista kyselyyn vastasi 534 (26,6 %) opiskelijaa. Kyselyn lopulliset tulokset valmistuvat kesän 2013 aikana ja tuloksia puretaan koulutusohjelmissa syksyllä 2013. Tulosten pohjalta opiskelijat, killat, YTHS, opintopsykologit ja henkilökunta miettivät yhdessä toimenpiteitä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Hyvinvointiselvityksen esittelyn toteutustapana on toiminnallinen työpaja, jossa esitellään ensin hyvinvointiselvitystä yleisesti ja tämän jälkeen pohditaan ryhmissä toimenpiteitä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Miten opetuksella voi vaikuttaa opiskelijoiden opiskelukykyyn? Mitä mahdollisuuksia korkeakoululla on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen? Mihin korkeakoulu voi puuttua ja mihin ei?

Workshopin yhmätyöskentelyn tuotokset:

Ryhmätyöskentelyt tuotokset.pptx