Child pages
  • Posterit ja vertaisarviointi fuksikurssilla, kokemuksia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
Presenter: Timo Kiesi, Yliopisto-opettaja, Aalto ENG

Degree programme: Konetekniikka ohjelman yhteiset opinnot, kandivaihe

Kuvaus

Tavoitteena oli parantaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osallistumisaktiivisuutta luennoilla ja kurssilla. Opetettavana oli suuren peruskurssin yksi osio (koko vuoden kestävällä kurssilla), jossa osallistumisaktiivisuus on ollut varsin matala. Toimintatapana oli korvata osuuden tentti opiskelijoiden itse tekemillä postereilla, jotka altistettiin vertaisarviointiin. Aluksi suunnitelma oli tehdä työ Wikin avulla, mutta lopuksi päädyttiin käyttämään Optimaa ja klassisia ohjelmistopaketteja. Casessa käyn läpi omia kokemuksia sekä tehtävän suunnittelusta että sen toteutuksesta ja etenkin omia kokemuksiani vertaisarvioinnista.