Sukupuolentutkimuksen päivät 2014

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Hanken

Workspace Navigation

Puhujat

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

  • Professori Diane Elson, Essexin yliopisto, Iso-Britannia

Diane Elson on sosiologian professori Essexin yliopistossa Englannissa ja Essexin ihmisoikeuskeskuksen jäsen. Hän on toiminut neuvonantajana YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEMissä, YK:n kehitysohjelma UNDP:ssä, Oxfamissa ja muissa kehitysyhteistyöjärjestöissä. Elson on toiminut myös varapuheenjohtajana kansainvälisessä feministisen taloustieteen järjestössä IAFFE:ssä. Hänen tutkimustoimintansa on keskittynyt erityisesti sukupuolen ja kehitysyhteistyön problematiikkaan.

Elsonin viimeaikaisia julkaisuja ovat mm. Budgeting for Women's Rights; Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW (2006); Macroeconomic Policy and Employment Generation: Gender Dimensions (2007); Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights (2008) ja Gender Equality and Economic Growth in the World Bank World Development Report 2006 (2009). Diane Elsonin tutkimuksesta on kirjoitettu luku teokseen Fifty Key Thinkers in Development.

Abstract: Money, sex and power: why it’s single mothers and single women pensioners that pay for the sins of the bankers

I will discuss the origins of the 2008 financial crisis and the austerity policies that followed it in Europe in 2010, framing the issues in terms of a feminist economics analysis of the interaction of three gendered and globalized spheres of economy/society: finance, production and reproduction.  I will consider the gendered impact of austerity policies, with particular reference to the UK, and discuss the way these policies have been contested by women's organizations.

In Session 1 in stream on gendered processes beyond the nation, I will discuss in more detail the international dimensions of my analysis, including  the interaction between national governments, transnational capital, and intergovernmental institutions, and the international networking between women's organizations that are contesting austerity policies.

Diane Elsonin esitys luettavissa täältä: Diane Elsonin esitys

 

  • Dosentti, johtaja Leena-Maija Rossi, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, Yhdysvallat

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja Leena-Maija Rossi on työskennellyt sukupuolentutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa sekä vierailevana tutkijana New Yorkin yliopiston sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen keskuksessa 2012–2013. Tällä hetkellä hän on tutkijana professori Sanna Karkulehdon tutkimushankkeessa Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contemporary Culture. Hänen työnsä painopisteet ovat queer-tutkimuksessa, poststrukturalistisessa feministisessä teoriassa, postkolonialistisessa tutkimuksessa sekä visuaalisessa kulttuurissa. Rossi on kirjoittanut kattavasti sukupuolen, seksuaalisuuden ja etnisyyden representaatioista mediassa ja nykytaiteessa.

Rossi on julkaissut laajasti sekä akateemisilla että populaareilla foorumeilla. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita kirjoja kuten Taide vallassa (1999) ja Heterotehdas (2003). Hän on myös kuratoinut itsenäisesti ja ryhmässä useita näyttelyitä, esimerkiksi (Un)Naturally Kiasmassa (2009) ja M.A.P. (Media Art Photography) Helsingissä 1997 sekä Bodies, Borders, Crossings, joka oli esillä Governors Islandilla New Yorkissa (2011).

Abstrakti: Naurattavat lyönnit –
Sukupuolittunut väkivalta, komedia ja (tunne)talousVäkivallan komediallinen käyttö osana elokuvan ja television narratiiveja kuuluu olennaisesti yhdysvaltalaiseen kulttuuriin. Intersektionaalisen sukupuolentutkimuksen näkökulmasta tarkasteltaessa komediallinen väkivalta kietoutuu paitsi väkivallantekijän ja kohteen sukupuoliin ja seksuaalisuuteen, myös väriin, ikään, luokkaan ja moneen muuhun tekijään. Ei ole olemassa abstraktia väkivaltaa. Juuri nämä moninaisesti merkityksellistetyt ruumiit ja toimijuudet, jotka on liikkuvan kuvan tuotantokoneistossa asetettu tietynlaisiin valtasuhteisiin, saavat kuluttajat haluamaan hahmojaan, fiktiivisiä kontekstejaan ja tarinoitaan. Kaikki tämä tapahtuu kapitalisen järjestelmän puitteissa ja pitää osan sen pyöristä pyörimässä. Keynote-esitys pohtii naurattavien lyöntien toistotaloutta.

 

Silvia Gherardi on sosiologian emeritaprofessori Trenton yliopistossa Italiassa.  Hän on RUCOLA-tutkimusyksikön (Research Unit on Communication, Organizational Learning, and Aesthetics) perustajajäsen ja tutkimusvastaava. Tutkimuksissaan Gheardi on tarkastellut sukupuolen tekemistä organisaatioiden arkisten käytäntöjen tasolla.

Gherardin panos työelämän sukupuolistavien käytäntöjen tutkimukseen on merkittävä. Hänen teoksensa Gender, Symbolism and Organizational Cultures (1995) on yksi alan klassikoista. Keskeisiä teoksia hänen urallaan ovat myös Gender and Entrepreneurship: an Ethnographical Approach (2004); Gendertelling in organizations: narratives from male-dominated environments (2007). Sukupuolentutkimuksen lisäksi Gherardi on tehnyt uraauurtavaa työtä organisaatioiden oppimisen sekä käytäntötutkimuksen aloilla.

Abstract: Money, sex, and power: holy trinity or patriarcal contract?

I shall consider how ‘money, sex, and power’ becomes a cultural product that fuses economy/sexuality/domination in a single unity/trinity. Its origin goes back to the birth of civil society based on social/sexual contract. The original contract is a sexual-social pact, but the story of the sexual contract has been repressed. Standard accounts of social contract theory do not discuss the whole story and contemporary contract theorists give no indication that half of the agreement is missing.

The hypothetical story of the birth of civil society displays a manifest paradox. It claims to be based on universal freedom, but simultaneously denies this attribute to women. One interpretation of the original contract is that those who lived in a state of nature exchanged the insecurity of natural freedom for equality and civil liberty protected by the state. In the new-found civil society all adults enjoyed civil liberty and replicated the original contract whenever, for example, they entered into a work contract or a marriage contract. Another interpretation views civil society as post-patriarchal because it was created by sons who rebelled against paternal authority and replaced the law of the father with civil government. The feature common to these narratives is that they omit to mention that the sons did not subvert the patriarchal order to establish universal civil liberty, but to get the women for themselves. The original contract came about after the political defeat of the father, after the sexual contract (i.e. equal access to women) had been established. Hence the social contract is a tale recounted by the modern fraternal patriarchy. The original contract envisaged both the freedom of men and the subjection of women. The paradox is this: if women do not enjoy natural freedom they cannot be subject to a contract, nor can they possess the characteristics of an 'individual'.

Therefore I wish to problematize the relationship between women and authority in the light of such a paradox and within a cultural context informed both by the holy trinity and by the sexual contract.