Child pages
 • Solution portfolio

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Case topicIdentified problemsSolutionsContact person
Näkövammainen matematiikan kurssilla
 1. Opiskelija oli väliinputoaja tukien suhteen, eli ei saanut henkilökohtaista avustajaa (ei kokonaan sokea), mutta ei kyennyt seuraaman liitutauluopetusta täysipainoisesti näkövammansa vuoksi
 2. Opetusmateriaali oli käsinkirjoitettua tekstiä, joka oli skannattu Noppaan
 3. Opiskelijalla ei ollut varaa apuvälineiden hankintaan
 1. Hakee tukea kurssikavereilta rohkeasti, pyytää luentomuistiinpanoja muilta, pyrkii eturiviin tai tarvittaessa erillisellä tuolilla vielä lähemmäs, opettaja toimittaa luentomateriaalia opiskelijalle mahdollisuuksien mukaan jo ennen luentoa, jolloin liitutaululaskutoimituksia on helpompi seurata
 2. Opetusmateriaalin kehittämisen tarpeen ilmaiseminen opettajalle (sekä suunnittelijan että opiskelijan kautta): so. luentoprujut digitaalisen tekstin muotoon.
 3. Kelan apuvälinetuki, näkövammaisten keskusliiton apurahat ym. tukimuodot. Näitä käytiin läpi. Opiskelija sai myös yhdeltä opettajalta kameraa lainaksi.
Ville Kivimäki

Kuuro harjoittelija

1.

2.

1.

2.


Kuuro MA-opiskelija
 1. Opiskelija haki ja hyväksyttiin EU-alueelta
 2. Pääsykokeet
 3. Opintojen aloitus
 4. Kurssit
 5. Valmistuminen
1.
Personal BT hearing loopProblems with BT connection
 1. Contact dealer for personal hearing loop issues: https://www.audienta.fi/product/clearsounds-quattro-4-pro-bluetooth/
 2. Contact servicedesk for BT issues of the laptop
Screen readerKELA licence covering

JAWS-lisenssi ei kata täysin vapaata käyttöä yliopiston tietojärjestelmissä, mutta opiskelija tai työntekijä saa asentaa ohjelman oppilaitoksen tai työpaikan koneeseen. JAWS voi olla samanaikaisesti asennettuna myös omaan kotikoneeseen.