Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoitus ontukea yhdistyksen jäseniä heidän tehtävissään. Liiton ja yhdistyksen tavoitteena on jäsenten mahdollisimman laaja-alainen edunvalvonta ja työehtosopimuksien vähimmäisehtojen noudattamisen valvominen. Paikallistason edunvalvontatyötä työpaikoilla tekevät luottamusmiehet.

YHL PRO neuvottelee ja solmii Pardian nimissä yliopistotyönantajaa (SYTY) edustavan Sivistystyönantajat r.y:n kanssa Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen, joka sisältää määräykset vuosilomista, poissaoloista, työajoista ja palkkausjärjestelmästä. Lisäksi työehtosopimus sisältää erityismääräyksiä koskien mm. ITC-alaa, maatalousalaa ja eläintenhoitoalaa. Yliopistojen yleinen työehtosopimus sisältää myös kirjauksia ja suosituksia koskien yliopistojen yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa sekä sopimusmääräykset mm. ammattiyhdistyskoulutuksesta ja luottamusmiestoiminnasta sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintaedustajien asemasta ja oikeuksista. Lisätietoa sopimuksista löytyy linkistä Yliopistojen yleinen työehtosopimus (YHL:n sopimus).

Edustukset eri toimielimissä

Henkilöstöyhdistyksellä on edustajat useimmissa Aalto-yliopiston toimielimissä. Haluamme olla aktiivinen yhdistys. Osallistumalla yliopiston päätöksentekoon eri toimielimissä huolehdimme samalla omien jäsentemme edunvalvonnasta. Tämä on tärkeää, jotta pysymme kehityksessä mukana ja tiedämme mitä koko yliopistossa tapahtuu. 

Henkilöyhdistyksemme toimii myös aktiivisesti Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:ssä. Tämä takaa yhdistykselle ja sen jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa koko yliopisto- ja tutkimussektoria koskeviin valtakunnallisiin päätöksiin.

Edustukset Aalto-yliopistossa:Edustukset Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:ssä

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea:

Varsinaiset jäsenet Tiina Kotti

  1. Varajäsen: Börje Helenius ja Petri Peltonen

YHL:n hallitus:

Varsinainen jäsen: Börje Helenius
Varajäsenet: Tiina Kotti ja Pasi Lehto

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta:

Jäsen Börje Helenius

YHL:n liittovaltuusto:

Varsinainen jäsen: Anne Jääskeläinen ja Petri Peltonen
Varajäsen: Leena Meilahti, Janne Salonen ja Lea Söderman

YPJ arviointiryhmä (muu henkilökunta):

Jäsen: Börje Helenius, Helena Topdagi ja Petri Peltonen

  1. Varajäsen: Tiina Kotti
  2. Varajäsen: Matti Seppä
  3. Varajäsen: Timi Lehtola

YHL:n ammattialakohtaiset toimikunnat:

ATK-toimikunta: Helena Topdagi, varalla Matti Seppä

Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta (HATO): Anne Jääskeläinen, varalla Säde Kaarne

Kirjastohenkilöstön toimikunta (KITO): Laura Mure, varalla Janne Salonen

LATE - toimikunta: Rita Hatakka, varalla Timi Lehtola

Työsuojeluvaliokunta: Eevi Huhtamaa

Tasa-arvotyöryhmä: Börje Helenius

Universitas-toimikunta: Tiina Kotti

Aalto-yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunta:

Jäsen: Petri Peltonen ja Tiina Kotti
Varajäsen: Börje Helenius

Aalto-yliopiston työsuojelutoimikunta:

Jäsen: Heli Liukko ja Eevi Huhtamaa

  1. Varajäsen: Jan Rossi ja Janne Salonen
                                                                                                                 


Children Display
alltrue
styleh6
pageAalto-yliopiston henkilöstöyhdistys (AaltoHY)
first15