Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

2 Kehitettävät mallit

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Kyvykkyyskartta

Organisaation kyvykkyydellä tarkoitetaan kykyä vastata liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kyvykkyys on peräisin organisaation hallinnassa olevan tietämyksestä, rakenteista ja teknologioista. Yrityksen uusi ja tuore osaamispääoma, tulevaisuuden kilpailuetu, on kuitenkin aina kiinni henkilöissä.

...