Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

3 Koulutukset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uudista - ja menesty liiketoiminnassa -valmennus alkaa 1527.1011.2014


Pk-yrityksen työntekijöiltä ja johdolta edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista. Menestyvän yritystoiminnan kannalta on oleellista, että henkilöstöstä mahdollisimman monella avainhenkilöllä on sopivan laaja-alaisesti sekä tarvittavaa osaamista että aloite- ja päätöksentekokykyä. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet täsmävalmennuksen. Ohjelma on joustava ja valmennusmoduulit (5 kpl) toisistaan riippumattomia. Valmennuspäivät ovat 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.2014. 

Tutustu ohjelman sisältöön tästä  

...

Osaava esimies
Tehoa myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon
Kannattavasta huipputulokseenKannattavaa liiketoimintaa

_______________________________________________________

...