Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

3 Koulutukset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Top Leader -koulutusohjelma PK-yritysten johdolle ja PK-yritysten johtotehtävistä kiinnostuneille asiantuntijoille

22

Top Leader -projektin seuraavan koulutusohjelman suunnittelu etenee. Ohjelma käynnistyy kevään aikana ja tulee olemaan Non Stop -tyyppinen. Mukaan voi hypätä joustavasti heti maaliskuun alun jälkeen. Lue lisää täältä.

...

Katso lisää koulutusohjelman sisällöistä ja kustannuksista: Menestyksen avavaimet