Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

3 Koulutukset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Top Leader -koulutusohjelma PK-yritysten johdolle ja PK-yritysten johtotehtävistä kiinnostuneille asiantuntijoille

7.2.2014 käynnistetään Top Leader -projektin ensimmäinen  Liiketoiminnan kehittäjän menestyksen avaimet -koulutusohjelma. Ohjelmassa on kuusi lähityöpäivää ja viisi etäopiskelupäivää. Koulutusten teemat on valittu tutkimus- ja työpajatyöskentelyn kautta ja ne liittyvät korkealla tasolla esimerkiksi seuraaviin: osto, tuotanto, myynti, laatu, EHQS ja talouslaskenta. Koulutukseen osallistuvat kehittävät johtamis- ja liiketoiminnan johtamisosaamistaan yrityksensä/työnantajansa tarpeisiin. Osallistumismaksuja tuetaan julkisista varoista.

Koulutusohjelman sisältöä kehitetään jatkuvasti projektin tutkimus- ja selvitystyön edetessä ja pidettävien työpajatyöskentelyjen pohjalta. 

Projektin ensimmäinen koulutus starttaa helmikuussa 2014 - mukaan mahtuu vielä!

Alunperin marraskuulle 2013 ajoitettu koulutusohjelma palautettiin syksyllä 2013 sidosryhmäpalautteen myötä tuotekehitykseen ja aloitus siirrettiin helmikuulle 2014.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Katso lisää koulutusohjelman sisällöistä ja kustannuksista: Menestyksen avaimet.

 
Projektin seuraava koulutusohjelma

Top Leader -projektin seuraavan koulutusohjelman suunnittelu etenee. Ohjelma käynnistyy kevään aikana ja tulee olemaan Non Stop -tyyppinen. Mukaan voi hypätä joustavasti heti maaliskuun alun jälkeen. Lue lisää täältä

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset: Aíra Davidsson, aira.davidsson@aalto.fi, gsm 040 756 8717 ja Anne Kallio, anne.kallio@aalto.fi, gsm 050-316 0976