Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

Top Leader

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kehitetään PK-yrityksille johtamisen ja rekrytoinnin uutta osaamista! 

Image Removed

 

 

Image Added  Image Removed       Image Added

Top Leader – Kyvykkyyksiä etsimässä -projektissa kehitetään johtamisen ja rekrytoinnin osaamista PK-yrityksille sekä autetaan yt-neuvotteluissa osallisina olevia kehittämään osaamistaan vastaamaan PK-yritysten rekrytointitarpeita.

Suurissa ja PK-yrityksissä johtamisen ja asiantuntemuksen kentät ovat erilaiset. Top Leader -projektissa haetaan ratkaisuja osaamisen kohtaanto-ongelmaan johto- ja päällikkötason työvoiman liikkuessa suurista yrityksistä PK-sektorille.

Merkittävä osa tulevaisuuden työpaikoista on PK-yrityksissä

Merkittävä osa tulevaisuuden työpaikoista on PK-yrityksissä, joiden johtoon kaivataan monialaisia osaajia kasvun ja kansainvälistymisen takaamiseksi. Johtaminen PK-yrityksissä vaatii enemmän monialaisuutta ja ymmärrystä liiketoiminnan kokonaisdynamiikasta ja toimintaympäristöstä kuin mitä suuryrityksessä usein tarvitaan. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa voidaan ratkaista ainakin kahdella eri tavalla: kouluttamalla tai parantamalla rekrytointia. Top Leader pyrkii tuloksiin näillä molemmilla keinoilla.

Tavoitteena on myös tukea yrittäjyyttä ja kasvattaa pk-yritysten houkuttelevuutta työntekijänäkökulmasta. Suuret muutoksen tuulet vallitsevat tällä hetkellä työmarkkinoilla. Yt-neuvottelut ja paine henkilöstön vähentämiseen on läsnä mediassa päivittäin. Suomen ja koko EU:n talouden selkäranka on menestyvissä ja kasvavissa PK-yrityksissä. Tämä käy ilmi EU:n tilastoista. Kaksi kolmasoaa yksityissektorin työvoimasta ja puolet tuotannon arvosta on PK-yritysten vastuulla. Suomalaisten työpaikkojen nettolisäys on koko 2000-luvun ollut PK-vetoista. 

Hankkeen sisältö ja tuotokset

Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä projektia rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Projekti koostuu tutkimusosiosta, joka koostuu kyvykkyyksien viitekehysmallin, rekrytointimallin, osaamisen kehittämismallin sekä täydennyskoulutusmallin kehittämisestä. Tavoitteena on PK-yritysten johtamisen kehittäminen ja toisaalta etsiä ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen mm. työpajatyöskentelyn ja round table-työskentelyn avulla. Mukaan lähtevillä yrityksillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan projektissa kehitettävien koulutuskokonaisuuksien avulla. Yritykset, joissa käydään yt-neuvotteluja, voivat edistää henkilöstönsä työllistymismahdollisuuksia PK-sektorille tarjoamalla heille projektissa järjestettävän koulutuksen.

Tervetuloa mukaan Top Leader-projektin toimintaan kehittämään PK-sektorin johtamista ja rekrytoinnin osaamista sekä edistää imagoa ja tunnettavuutta työllistäjänä! Projektin kautta sinulla on mahdollisuus saada lääkkeitä PK-yrityksen toiminnan kehittämiseen!

Projektin kohderyhmä ja asiakkaat

Projektin asiakkaita ja sidosryhmiä ovat

 • PK-yritykset, jotka toimivat Uudenmaan tai Itä-Uudenmaan alueilla ja
  • joissa on rekrytoitu johtajia tai johtoryhmän jäseniä
   • joiden työkokemus on suuryritysten keskijohdosta tai asiantuntijatehtävistä.
 • PK-yritykset, jotka ovat rekrytoimassa tai suunnittelemassa ICT-sektorilta vapautuvaa osaamista.
 • Yritykset, joissa on yt-neuvottelut käynnissä
 • Yt-neuvotteluiden kohteena olevat henkilöt, jotka haluavat terästää kilpailukykyään työmarkkinoilla.

Koulutusten osalta

Projektin koulutusten kohderyhmänä ovat ICT-alan suuryrityksissä, ylemmässä keskijohdossa, keskijohdossa tai asiantuntijana työskennelleet henkilöt, joilla pääosin on ylempi korkeakoulututkinto ja jotka ovat jo siirtyneet PK-yrityksen johtotehtäviin, mutta tarvitsevat lisää yrityksen eri toiminnot kattavaa osaamista ja kokonaisnäkemystä PK-yrityksen toimintaympäristöstä ja johtamisesta. Kohderyhmään kuuluvat myös henkilöt, jotka ovat parhaillaan yt-prosessissa ja joiden tavoitteena on työllistyä PK-yrityksiin.

Ensimmäinen koulutus alkaa 7.2.2014

Top Leader-projektin ensimmäinen koulutusohjelma käynnistyy helmikuussa. Katso lisää: Menestyksen avaimet

Hide comments

Hide pagetree
 

Kuvien lähde: sergeypykhonin / 123RF Stock Photo

Twitter (#topleaderaalto)

iFrame
marginwidth0
scrollingno
srchttps://aaltopro.aalto.fi/projects/tweet/
width100%
frameborder0
marginheight0
langfi
height350
 

Ajankohtaista

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacestopleader
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typeblogpost
labelsajankohtaista

Uusimmat blogit

Content by Label
showLabelsfalse
max2
spacestopleader
sortmodified
showSpacefalse
reversetrue
typeblogpost
labels-ajankohtaista

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anne Kallio
puh. 050 316 0976
etunimi.sukunimi [a] aalto.fi

Seuraa Facebook-sivuamme.

Liity Linkedin-ryhmäämme.