Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Divhtml-wrap
idartikkelit

Kirjat 

5 keskustelua_taidepedagogiikasta / Teija Löytönen ja Inkeri Sava (toim.) 1998
 
Essäfilmen försök till en karakteristik / Bäck Fredrik 2009

Epävarmuus- ja herkkyysanalyysi taiteellisin menetelmin / Päivi Pätsi 2009

Toisen poistamisen fantasia. Orientalistinen asenne taiteen teoretisoinnissa / Forsman Tiina 2009

Santailu / Aho Henna 2006

Portfolio / Laakso Toni 2005

Filosofian taito / Varto Juha 2005

Laadullisen tutkimuksen metodologia / Varto Juha 2005