Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Siirry SISU -wikiin!

Sisu – opiskelua ja opetusta tukeva tietojärjestelmä


Opiskelija laatii ohjaajan opastuksella HOPSin, jossa määritellään yksityiskohtaisesti

  • tutkintoa varten suoritettavat opinnot
  • opintojen aikataulu
  • Vrt. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt, 17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS): "Jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kurssin tai opintokokonaisuuden suorittamisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että se on opiskelijan HOPS:ssa. Opiskelijoille tulee tarjota ohjausta HOPS:n tekemiseen ja päivittämiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta." 

...