Child pages
  • HOKS-prosessi (Arkistoitu tiedosto)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tämä AIHIO on

...

arkistoitu!
Vrt. Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt:
"17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Jokaisen opiskelijan tulee tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kurssin tai opintokokonaisuuden suorittamisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää sitä, että se on opiskelijan HOPS:ssa. Opiskelijoille tulee tarjota ohjausta HOPS:n tekemiseen ja päivittämiseen. Korkeakoulun tutkintosäännössä tulee antaa asiasta tarkemmat määräykset. Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea antaa tarvittaessa määräyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta." 

Prosessi

1. Opiskelijaksi hyväksyminen

...

7. Opiskelija tapaa HOPS-ohjaajan ensimmäisen kerran

 


Gliffy Diagram
sizeL
displayNameHOJKS-vuokaavio
nameHOJKS-vuokaavio
pagePin5