Aalto-1

Aalto-1 tiimi etsii diplomityöntekijöitä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Projekti tarjoaa työpaikan muutamalle lahjakkaalle diplomityöntekijälle!

Mahdolliset aihepiirit:

  • Satelliitin keskustietokoneen ohjelmointi (vaatii sulautettujen järjestelmien osaamista)
  • Satelliitin radiojärjestelmät
  • Satelliitin tehojärjestelmät

Työ on vaativa, mutta mielenkiintoinen. Työ tehdään yhteistyössä Aalto-1 tiimin kanssa.

Hakemukset täytyy lähettää osoitteeseen jaan.praks(at)aalto.fi viimeistääm 31.1.2012.