Child pages
  • Custom User Space User Management

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Kun olet tarkastelemassa haluamaasi ryhmää, voit lisätä käyttäjän ryhmään kirjoittamalla käyttäjän aalto-tunnnuksen (muodossa tunnus@aalto.fi) kohtaan Add User(s) to... ja valitsemalla sitten Submit.

...