Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4.1 Lyhyt opas opetusmateriaalin laatijalle

Section
Column
Align
alignright

In English 

På svenska

Image Modified Image Modified
Aralis-kirjasto, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
Valokuva: Anna Keune

.

Ylipistossa opiskeleva ja työskentelevä käyttää toisten tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Tällöin tulee varmistua siitä, että tekijänoikeuden haltijalta on saatu lupa tai käyttö on sallittu tekijänoikeuslain poikkeussäännöksen tai oikeuden raukeamisen johdosta. Tekijänoikeus ja lähioikeudet ovat voimassa vain määräajan, jonka jälkeen teoksia voi käyttää ilman oikeudenhaltijalta saatua suostumusta.

Tekijänoikeus ei ole absoluuttinen oikeus, vaan tekijän yksinoikeuteen on tekijänoikeuslain 2 luvussa säädetty  rajoituksia. Rajoituksien taustalla ovat yhteiskunnalliset, sivistykselliset ja yksityiselämää suojaavat intressit sekä perusoikeudet. Seuraavassa käsitellään tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tarpeita palvelevia rajoituksia.

Column
width25%