Child pages
  • 2. Immateriaalioikeus ja arvonlisävero

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
Align
alignright

In English

På svenska


Bolder -toimiston suunnittelema projekti.
.

2.1 Tekijänoikeus ja Arvonlisävero

Suunnittelupalvelut ovat arvonlisäverollisia palveluita, joiden verokanta on 23 verokanta  on  yleinen arvonlisäverokanta eli  vuonna 2016  24 %.

Arvonlisäverolain 45 §:n mukaan eräät tekijänoikeuskorvaukset ovat vapaita arvonlisäverosta. Teosten käytöstä laskutettavat tekijänoikeuskorvaukset laskutetaan  45 §:n yksityiskohtaisten säännösten  mukaisesti  arvonlisäverottomina.  Arvonlisäverolain 131 §:n mukaan verottomaan toimintaan kohdistuvat hankinnat eivät ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. 

Kun tekijänoikeuskorvaus on arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverotonta myyntiä ei tekijänoikeuskorvausta myöskään saa laskuttaa arvonlisäverollisena. Tällaisia teoksia joiden käytön tekijänoikeuskorvaukset laskutetaan arvonlisäverottomina ovat esim.  teoskynnyksen ylittävät huonekalut ja rakennustaiteen teokset.  Jos huonekalu tai rakennus on myös mallisuojattu, laskutetaan korvaus mallisuojan osalta arvonlisäverollisena prosentilla 23 24 %

Verottaja tai suunnittelija voi kysyä Opetusministeriön alaiselta Tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa siitä, onko kyseinen suunnittelutyön tulos riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittämään teoskynnyksen. Mikäli suunnittelija itse on arvioinut suunnittelutyöstä saadun korvauksen tekijänoikeustuloksi jonka hän on laskuttanut arvonlisäverottomana, ALV 0 %, ja verottaja myöhemmin esim. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon perusteella katsoo että kyse on arvonlisäverollisesta suunnittelupalvelun myynnistä, koska suunnittelun tulos ei ylitä teoskynnystä, joutuu suunnittelija maksamaan arvonlisäveron takautuvasti, vaikka ei ole sitä laskuttanut. Esimerkiksi Tekijänoikeusneuvoston tapauksessa 2007:18 oli kysymys piirrosten ja logon teoskynnyksestä ja siten siitä, oliko niiden käytöstä saatu korvaus arvonlisäverollista vai ei.

2.2 Teollisoikeudet ja Arvonlisävero

Teollisoikeuksien käytöstä saatu korvaus on aina arvonlisäverollista, verokanta on 23 24 %. Korvaus mm. mallioikeuden tai tavaramerkkioikeuden käytöstä tai myynnistä on arvonlisäverovelvollista myyntiä.

Column
width25%