Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
{align:right} [English |copyright:Music] / Swedish {align} !1-sk.jpg|width=500,height=333! {color:#000000}Shogun Kunitoki bändin muotokuva{color} {color:#000000}Photo: Shogun Kunitoki{color} {color:#ffffff}.{color} {color:#000000}Tämä artikkeli käsittelee säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tekijänoikeutta sekä esittävien taiteilijoiden ja tuottajien lähioikeutta. Lisäksi käsitellään oikeuksien luovuttamista ja hallinnoimista tekijöiden ja  sekä heidän järjestöjensä toimesta.Artikkelin sisältö on seuraava:{color} {color:#ffffff},{color} *[1. Sävellys|copyright:1. Sävellys]* [1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen|copyright:1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen] [1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet|copyright:1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet] [1.3 Säveltäjän moraaliset oikeudet|copyright:1.3 Säveltäjän moraaliset oikeudet] [1.4 Rajoitussäännökset|copyright:1.4 Rajoitussäännökset] [copyright:1.5 Sävellyksen tekijänoikeussuojan päättyminen] *[|copyright:2. Sanoitus]* *[copyright:2. Sanoitus]* [2.1 Sanoittajan taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:2.1 Sanoittajan taloudelliset ja moraaliset oikeudet] [2.2 Sanoituksen suoja-aika|copyright:2.2 Sanoituksen suoja-aika] {color:#ffffff}[copyright:3. Sovittaja]{color} *[copyright:3. Sovittaja]* [3.1 Sovituksen suojan syntyminen |copyright:3.1 Sovituksen suojan syntyminen] [copyright:3.2 Sovituksen taloudelliset ja moraaliset oikeudet] [3.3 Sovituksen suoja-aika |copyright:3.3 Sovituksen suoja-aika] [3.4 Vapaat sävellykset ja sovittaminen |copyright:3.4 Vapaat sävellykset ja sovittaminen] \[ | display/copyright/3.+Sovittaja\] | *[4. Esittävä taiteilija ja tuottaja |copyright:4. Esittävä taiteilija ja tuottaja]* [4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet] [4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet |copyright:4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet] [4.3 Pakkolisenssijärjestelmä lähioikeussuojan rajoituksena |copyright:4.3 Pakkolisenssijärjestelmä lähioikeussuojan rajoituksena] [4.4 Lähioikeussuojan päättyminen |copyright:4.4 Lähioikeussuojan päättyminen] *[5. Tekijänoikeuden luovuttaminen |copyright:5. Tekijänoikeuden luovuttaminen]* [5.1 Kustannussopimus |copyright:5.1 Kustannussopimus] *[6. Lähioikeuksien luovuttaminen |copyright:6. Lähioikeuksien luovuttaminen]* [6.1 Levytyssopimus |copyright:6.1 Levytyssopimus] *[7. Musiikin tekijöiden järjestö |copyright:7. Musiikin tekijöiden järjestö]* [7.1 Järjestön toiminta |copyright:7.1 Järjestön toiminta] [7.2 Asiakassopimus |copyright:7.2 Asiakassopimus] [7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?|copyright:7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?] *[8. Musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö |copyright:8. Musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö]* [8.1 Asiakassopimus |copyright:8.1 Asiakassopimus] [8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille |copyright:8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille] *[9. FAQ - MUSIIKKI |copyright:9. FAQ - MUSIIKKI]* {column:width=25%}
Wiki Markup
Align
alignright

In English

På svenska

Image Added
Shogun Kunitoki bändin muotokuva
Valokuva: Shogun Kunitoki
.

Tämä artikkeli käsittelee säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tekijänoikeutta sekä esittävien taiteilijoiden ja tuottajien lähioikeutta. Lisäksi käsitellään oikeuksien luovuttamista ja hallinnoimista tekijöiden sekä heidän järjestöjensä toimesta. Artikkelin sisältö on seuraava:

,

1. Sävellys

1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen

1.2 Säveltäjän taloudelliset oikeudet

1.3 Säveltäjän moraaliset oikeudet

1.4 Rajoitussäännökset

1.5 Sävellyksen tekijänoikeussuojan päättyminen

.

2. Sanoitus

2.1 Sanoittajan taloudelliset ja moraaliset oikeudet

2.2 Sanoituksen suoja-aika

.

3. Sovitus

3.1 Sovituksen suojan syntyminen

3.2 Sovituksen taloudelliset ja moraaliset oikeudet

3.3 Sovituksen suoja-aika

3.4 Vapaat sävellykset ja sovittaminen

.

4. Esittävä taiteilija ja tuottaja

4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet

4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet

4.3 Pakkolisenssijärjestelmä lähioikeussuojan rajoituksena

4.4 Lähioikeussuojan päättyminen

.

5. Tekijänoikeuden luovuttaminen

5.1 Kustannussopimus

.

6. Lähioikeuksien luovuttaminen

6.1 Levytyssopimus

.

7. Musiikin tekijöiden järjestö

7.1 Järjestön toiminta

7.2 Asiakassopimus

7.3 Milloin tarvitaan lupa Teostolta?

.

8. Musiikin esittäjien ja tuottajien järjestö

8.1 Asiakassopimus

8.2 Korvaukset esittäville taiteilijoille ja tuottajille

.

9. FAQ - MUSIIKKI

Column
width25%