Aalto-1

Miten pääsen mukaan?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column

Kursseja missä satelliittia rakennetaan

Satelliitin suunnittelu ja rakennus

  • ELEC-E4920 Space Technology Project
  • ELEC-E4930 Special assignment in space science and technology

Satelliitin radiojärjestelmät ja maa-asema

Satelliitin tieteellinen mittausohjelma ja avaruusympäristö

Satelliitin automaattiset järjestelmät ja ohjelmisto

Satelliitin elektroniset järjestelmät

Muita aiheeseen liittyviä kursseja

RAD laitos

ELEC-E4240 Satellite Systems

ELEC-E4210 Introduction to Space

ELEC-E4510 Earth Observation L

 

ELEC-E4450 Antennas

ELEC-E4710 Computational electromagnetics L

Muualla Aallossa

Helsingin yliopiston kursseja

53765 Plasma Physics (Plasmafysiikka), 5 op
53769 Space applications of Plasma Physics (Plasmafysiikan avaruussovelluksia), 5 op
53766 Advanced Space Physics (Avaruusfysiikan jatkokurssi), 10 op
53263 Säteilyn ilmaisimet II, 5 op

Kansainväliset yhteistyökumppanit

Column
width350px
Div
classaalto-lilac
Aalto-1 tiimin opinnäytetöitä

 

Div
classaalto-blue
Rakennetaan yhdessä