Aalto-1

Projekti

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column

Projektin organisaatio

 

Projektin vastuullinen johtaja: Jaan Praks
sähköposti: jaan.praks@aalto.fi
puh: +358 50 420 5847

Projektia ohjaa ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat

 • Jyri Hämäläinen, puheenjohtaja, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Keijo Nikoskinen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Tuija Pulkkinen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Antti Räisänen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Keijo Heljanko, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
 • Martin Vermeer, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
 • Sami Franssila, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu
 • Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto
 • Martti Hallikainen, emeritus, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Kari Tilli, TEKES

Projektin tiederyhmä neuvoo projektia tieteellisissä ja teknisissä ratkaisuissa sekä koordinoi projektin eri kumppaneiden välistä yhteistyötä.

Tiederyhmän jäsenet ovat

 • Keijo Nikoskinen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Tuija Pulkkinen, Aalto-yliopisto
 • Martti Hallikainen, Aalto-yliopisto emeritus
 • Tomi Ylikorpi, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu 
 • Raimo Kantola, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Keijo Heljanko, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
 • Vesa Hirvisalo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
 • Clemens Icheln, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Heikki Saari, VTT
 • Anna Rissanen, VTT
 • Pekka Janhunen, Ilmatieteen laitos
 • Petteri Toivanen, Ilmatieteen laitos
 • Jouni Envall, Ilmatieteen laitos
 • Mikko Syrjäsuo, The Kjell Henriksen Observatory
 • Maria Genzer, Ilmatieteen laitos
 • Minna Palmroth, Ilmatieteen laitos
 • Harri Haukka, Ilmatieten laitos
 • Hannu Koskinen, Helsingin yliopisto
 • Rami Vainio, Turun yliopisto
 • Juhani Peltonen, Turun yliopisto
 • Pauli Stigell, TEKES
 • sekä monet muut asiantuntijat

Projektissa mukana

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Radiotieteen- ja tekniikan laitos

Laitos opettaa avaruustekniikkaa yhtenä pääaineena. Avaruustekniikan kursseilta löytyy innostuneita opiskelijoita, jotka tekevät satelliitin suunnittelu- ja rakennustehtäviä ryhmätöinä ja erikoistöinä.

Kokemus

Yhteyshenkilöt:

Sähkötekniikan ja automaation laitos

Satelliitin automaatio ja mekaaniset järjestelmät.

Yhteyshenkilöt

ADDLab

Aalto Design Factory

Satelliitin mekaaniset rakenteet, prototyyppien rakennus.

Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Satelliittitietoliikenne. Maa asemat ja kansainvälinen tietoliikenne.

Yhteyshenkilö

Ilmatieteen laitos

Laitoksella on pitkä kokemus avaruustutkimuksesta lähtien instrumenttien suunnittelusta, niiden tuottaman aineiston käsittelystä, fysikaalisesta mallinuksesta aina tieteellisten tulosten julkaisuun. Uusimpia instrumentteja ovat EstCuben payload.

IL tarjoaa projektiin MetNet projektista ylijääneitä erittäin korkeatasoisia aurinkokennoja.

IL voi tarjota hyötykuormaaksi sähköpurjeen.

Yhteyshenkilöt:

 • Pekka Janhunen pekka.janhunen@fmi.fi
 • Jouni Envall jouni.envall@fmi.fi
 • Petri Toivanen, tutkija (myös EstCuben payload -tiimissä) petri.toivanen@fmi.fi (mailto: petri.toivanen@fmi.fi)
 • Minna Palmroth, yksikön johtaja, minna.palmroth@fmi.fi (mailto: minna.palmroth@fmi.fi)

Helsingin yliopisto

Fysiikan laitos

Helsingin yliopiston fysiikan laitos opettaa mm. fysiikkaa ja tähtitiedettä pääaineena. Fysiikan oppiaineen alla on avaruusfysiikan erkoistumislinja. Laitoksella toimii lisäksi monialainen kansainvälinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Space Sciences.

Laitoksen geofysiikan ja tähtitieteen osastolla on pitkää erityisosaamista tieteellisten instrumenttien suunnittelusta laitteiden tuottaman mittausdatan käsittelystä ja analysoinnista erityisesti pehmeän röntgensäteilyn ja hiukkassäteilyn ilmaisinten osalta. Lisäksi laitoksen materiaalifysiikan osastolla on erinomaiset fasiliteetit (röntgenlaitteistot ja hiukkaskiihdytin) ilmaisinten kalibrointiin ja karakterisointiin.

Tällä hetkellä laitos osallistuu ESA:n BepiColombo-hankeeseen, jossa laukaistaan vuonna 2014 luotainpari kohti Merkuriusta (saapuu 2020). Laitos on päävastuussa (PI Juhani Huovelin) Solar Intensity X-ray and particle Spectrometer (SIXS) -laitteesta ja osallistuu Mercury Imaging X-ray Spectrometer (MIXS) -laitteen (co-PI Karri Muinonen) rakentamiseen DPU- ja SW-toimitusvastuussa. Varsinainen laiterakennus tehdään laitoksen projekteissa teollisuusyhteistyönä.

Laitoksella on avainosaamista myös avaruus- ja astrofysiikkaan liittyvästä teoreettisesta ja numeerisesta mallintamisesta sekä säteilymallinnuksesta (avaruuden säteily-ympäristön karakterisointi ja annoslaskut).

Yhteyshenkilöt:

Turun yliopisto


Säteilmittarin kehitystyö ja rakentaminen.

Yhteyshenkilö

Informaatioteknologian laitos

Yhteyshenkilö

VTT

Fabry-Perot MEMS spektrometri.
http://www.kaukokartoituskerho.fi/sites/default/files/Saari.pdf

Yhteyshenkilöt

Aboa Space Research Oy

Säteilmittarin kehitystyö ja neuvonta

Yhteyshenkilö

 • Esa Riihonen

Space Systems Finland

Space Systems Finland auttaa projektia satelliitin ohjelmistokehityksessä.

Yhteyshenkilö

 • Matti Anttila

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu valmistaa Aalto-1 satelliitin mekaanisen järjestelmän yhteistyössä Turun Koneteknologiakeskuksen kanssa.

Yhteyshenkilöt

 • Jussi Liikkanen
 • Pekka Törnqvist

 

RSI Solutions Oy


RSI Solutions Oy neuvoo Aalto-1 tiimiä sulautettujen ja kriittisten järjestelmien rakentamisessa.

Yhteyshenkilöt

 • Jukka Toivonen
 • Ilkka Reis
 • Mikko Simonen

Tartu Observatory

Tarton Observatorio valmistaa plasmajarru hyötykuorman ohjauselektroniikan ja neuvoo plasmajarrukoen toteutuksessa.

Yhteyshenkilöt

 • Mart Noorma
 • Kaupo Voormansik
Column
Div
classaalto-orange
Yhteistyö

Table of Contents
maxLevel3