Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In the Safe Exam Browser (SEB), create a Quiz activity in the MyCourses workspace. Afterward, restrict Quiz access so that it can only be taken using the separate Safe Exam Browser software. Steps:

 1. Create an exam in MyCourses with the Quiz activity: Electronic examinations - MyCourses help - Aalto University Wiki
 2. Design the exam with

...

 1. one exam question per page, allowing students to navigate between pages, with MyCourses saving answers at these points. This facilitates switching to a paper exam. (Image)
 2. Enable Safe Exam Browser in the Quiz settings.

...

 1. Modify the Safe Exam Browser settings as follows:


Note:

 • In the "Extra restrictions on attempts" section, provide an initiation password for the exam. The initiation password will be displayed in the exam room, allowing students to start the exam. Avoid using special characters in the password (ä/ö/å).

 • Double-check the following settings in "Safe Exam Browser":

  • Under "Show 'Exit Safe Exam Browser' button, configured with this quit link," use the following address format: https://www.aalto.fi/en

  • Set an exit password for emergencies in the "Quit password" section. Avoid using special characters in the password (ä/ö/å). Note: Do not provide the exit password to students, as it allows exiting the SEB state and normal device usage. In case of emergencies, the teacher or supervisor can enter the exit password. After the exam, the exit password can be shared with students to prevent anyone from being stuck in SEB.

  • In the "Show Wi-Fi control" section, select "Yes."

(Extended Time for the Exam: (override))...

Draft of instructions for the electronic SEB exam to be shared with students (teachers can copy this template, edit as needed, and include it in the exam instructions):

...

The exam will start in different halls staggered (if it is a >200-person exam) to avoid a temporary spike in the MyCourses system. (The hall distribution and staggered start times based on the initial letter of the last name are as follows.) If you are late for the start time of your hall, you will be directed to the next hall, but NOTE that no students will be admitted to any hall after 13:30. All students' identities will be checked

----------------------------FI

(FI) Safe Exam Browser (SEB) on tietoturvallinen selainpohjainen ympäristö, jossa sähköisten tenttien teko on turvallista. Se rajoittaa tenttijän pääsyä järjestelmän toimintoihin, muille nettisivuille ja sovelluksiin ja estää näin luvattomien lähteiden käytön kokeen aikana. SEB on Windows- tai macOS-tietokoneisiin paikallisesti asennettava ohjelma, joka on verkon välityksellä yhteydessä johonkin oppimisen hallintajärjestelmään tai sähköisen arvioinnin järjestelmään. 

MyCourses tarjoaa quiz-tehtävätoiminnon, joka on yhteensopiva SEB-selaimen kanssa. Opiskelijat voivat tehdä tentin omilla kannettavilla tietokoneillaan luokassa käyttäen SEB-selainta, joka estää pääsyn luvattomiin lähteisiin kokeen aikana. On kuitenkin tärkeää antaa opiskelijoille selkeät ohjeet ja testata järjestelmää ennen koetta, jotta SEB varmasti toimii kaikkien opiskelijoiden koneella. Lisäksi tenttitilaisuudessa täytyy olla läsnä joku, joka valvoo opiskelijoita ja vastaa heidän kysymyksiinsä tai auttaa teknisissä ongelmissa. Tentistä kannattaa tehdä myös paperiversio yllättävien teknisten ongelmien varalta.


Sähköisen salitentin ohje opettajalle

 

Safe exam browser (SEB) -tentissä luodaan Quiz-aktiviteetti MyCourses työtilaan, jonka jälkeen Quiz pääsy rajataan siten, että sen voi tehdä ainoastaan erillisellä Safe exam browser -ohjelmistolla.

...

Lisäajat tenttiin: (override)

(FI) Sähköisen SEB-salitentin ohjeluonnos jaettavaksi opiskelijalle (opettaja voi kopioida tämän pohjan, muokata tarvittaessa ja laittaa tenttiohjeisiin):


Kurssin tentti ja uusintatentti järjestetään valvottuna salitenttinä, jonka opiskelija tekee tenttisalissa sähköisesti omalla tietokoneellaan. Tentin järjestelyistä vastaa Aallon Kauppakorkeakoulun Oppimispalvelut.

...