Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

AI Learning Cafessa pääset tutustumaan kuuden eri työpisteen kautta AI:n maailmaan. Keskustelemalla AI:n kanssa tutustut sen tarjoamiin mahdollisuuksiin opettamisen ja oppimisen tukena sekä osana työelämää ja arkea. Työpisteiden aiheet ohjaavat kokeilemaan kehotteiden luomista keskustelevalle tekoälylle, ja pohtimaan yhdessä AI:n teemoja.

Linkki

työpajaan

työpajamateriaaliin