Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Möjlig att uppfatta: Bilder och grafiska symboler

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten och dess innehåll innehåller många bilder och grafiska symboler som inte har getts alternativ beskrivning eller som inte har gömts från assisterande teknik.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Möjlig att uppfatta: Otydliga rubriker

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänstens användargränssnitt och innehåll uppfyller inte den semantiska rubriksättningen som rekommenderas i WCAG.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 • Möjlig att uppfatta: Responsivitetsproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister

När tjänstens användargränssnitt skalas rättar sig element och innehållet inte enligt inställningarna och gränssnitten är svåra att använda.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.10 Responsivitet

 • Möjlig att uppfatta: Kontrastproblem

Otillgängligt innehåll och dess brister

Det finns många problem med kontrasten i både gränssnittets element och i innehållet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Möjlig att uppfatta: Textstorleken kan inte ändras

Otillgängligt innehåll och dess brister

När textstorleken ändras påverkas inte storleken hos alla element i gränssnittet eller hos allt innehåll. Problemet uppkommer särskilt i mobila webbläsare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek

 • Möjlig att uppfatta: Blankettfält utan namn

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten har blankettfält som inte har semantisk koppling till namn på fält som syns visuellt på skärmen. Problem förekommer bland annat på sidorna för användarkatalogen, den utvidgade sökningen och redigering av egna uppgifter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer

 • Möjlig att uppfatta:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Hanterbar: Bristfälligt synligt fokus

Otillgängligt innehåll och dess brister

Det synliga fokuset är svårt att uppfatta i synnerhet för synsvaga användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Bristfälligt synligt fokus

 • Hanterbar: Bristfälligt stöd av tangentbord

Otillgängligt innehåll och dess brister

Alla interaktiva element i tjänsten nås inte med tangentbordet. En del av elementen kan inte heller aktiveras med tangentbordet trots att fokus flyttas till dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.1.1 Tangentbord

 • Hanterbar: Tab-ordning

Otillgängligt innehåll och dess brister

På vissa sidor, såsom redigering av profilen och vissa popup-fönster motsvarar tab-ordningen inte innehållets visuella ordning.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.3 Fokusordning

 • Hanterbar: Snabblänkar som inte fungerar

Otillgängligt innehåll och dess brister

Snabblänken ”siirry sisältöön” blir inte synlig när tangentbordsfokus flyttar till den. Snabblänkarna och länkarna för överflyttning mellan grupper fungerar inte.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 • Hanterbar:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Begriplig: Blandspråk

Otillgängligt innehåll och dess brister

Språket i gränssnittet och innehållet avviker ofta från språket som ställts in som sidans språkattribut, och innehållet som avviker från huvudspråket saknar semantiska språkattribut.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.2 Språk för del av sida

 • Begriplig:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Driftsäker: Interaktiva element som inte fungerar

Otillgängligt innehåll och dess brister

Tjänsten har flera element vars roller eller funktioner inte kan identifieras med assisterande teknik. På grund av detta kräver vissa funktionaliteteter musen för att fungera.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 • Driftsäker:

Otillgängligt innehåll och dess brister
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Lade du märke till bristfällig tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till det

...