Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tervetuloa, tämä on organisaation Aalto yliopisto saavutettavuusseloste.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua wiki.aalto.fi ja on laadittu / päivitetty 08.02.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuus-vaatimuksia.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä
 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
 • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Palvelu sisältää runsaasti ennen lain voimaantuloa tehtyjä asiakirjoja sekä visuaalisia materiaaleja, joiden tuottaminen saavutettavaksi on haastavaa.

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Kuvat ja graafiset symbolit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa sekä sisällöissä on käytetty runsaasti kuvia sekä graafisia symboleja, joille ei ole asetettu vaihtoehtoista kuvausta, tai joita ei ole piilotettu avustavilta teknologioilta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Epätarkkaa otsikointia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun käyttöliittymät sekä sisällöt eivät noudata WCAG-kriteeristön suosittelemaa semanttista otsikkohierarkiaa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Responsiivisuusongelmia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun käyttöliittymää skaalattaessa, elementit ja sisällöt eivät mukaudu asetuksiin, ja käyttöliittymät ovat huonosti käytettävissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Kontrastiongelmia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun käyttöliittymäelementeissä sekä sisällöissä on runsaasti kontrasteihin liittyviä ongelmia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Tekstin kokoa ei voi muuttaa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstin kokoa muutettaessa, muutos ei tapahdu kaikkiin käyttöliittymäelementteihin tai sisältöihin. Erityisesti ongelma ilmenee mobiiliselaimilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Nimeämättömiä lomakekenttiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa on lomakekenttiä, joita ei ole semanttisesti kytketty ruudulla visuaalisesti näkyvään kentän nimeen. Ongelmia on esimerkiksi käyttäjähakemisto, laajennettu haku ja omien tietojen muokkaus -sivuilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava:

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Hallittava: Puutteellinen näkyvä kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Näkyvä kohdistus on heikosti havaittava erityisesti heikkonäköisille käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Puutteellinen näppäimistötuki

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun kaikkiin interaktiivisiin elementteihin ei pääse näppäimistöä käyttäen. Osa elementeistä ei myöskään ole aktivoitavissa näppäimistöltä käsin, vaikka kohdistus siirtyy elementtiin.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Sarkainjärjestys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Joillakin sivuilla, kuten profiilin muokkaus ja tietyt popup-ikkunat, sarkainjärjestys ei vastaa visuaalista sisällön järjestystä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Toimimattomat hyppylinkit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun siirry sisältöön hyppylinkki ei muutu näkyväksi saadessaan näppäimistökohdistuksen. Hyppylinkit sekä lohkojen väliset siirtymälinkit eivät toimi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava:

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Ymmärrettävä: Sekakielisyyttä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun käyttöliittymissä sekä sisällöissä käytettävä kieli on usein eri, mitä sivun kieliattribuuttiin asetettu sisältökieli, eikä pääkielestä poikkeavalle sisällölle ole asetettu semanttista kieliattribuuttia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä:

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Toimintavarma: Toimimattomia interaktiivisia elementtejä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa on lukuisia elementtejä, joiden roolia tai osaa elementin ominaisuuksista ei kyetä tunnistamaan avusteisten teknologioiden avulla. Tästä johtuen myös osa toiminnallisuuksista vaatii hiiren toimiakseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma:

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

max.osterman@aalto.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000