Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Hakemuksen voi merkitä toiselle käyttäjälle käsittelyä varten.
 • Opiskelijalle voi palauttaa täydennettäväksi korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen.
 • Ohjaajalle näytetään opiskelijan suunnitelmassa huomautus, jos opiskeluoikeus ei ole aktiivinen tai lukuvuosi-ilmoittautuminen puuttuu.
 • Paikkamäärä ei toteutuksen Ilmoittautuminen-välilehdellä ole enää pakollinen tieto. Paikkamääräksi on kuitenkin lukuvuoden 2022-2023 toteutuksiin tuotu Asiosta 2112, tämä muutetaan Asio-Sisu-integraatioon vasta lukuvuoden 2023-2024 toteutuksiin siten, että paikkamäärää ei enää tuoda Ilmoittautuminen-välilehdelle.
 • Ilmoittautumisen lisätietokysymykset vastauksineen tulevat toteutuksen ilmoittautuneiden csv-tiedostoon.
 • Kun toteutukselle asetetaan jälki-ilmoittautumista ja ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa, menee kalenteri oletuksena toteutuksen alkupäivämäärään
 • Toteutusten haussa on automaattinen filtteri kuluvasta lukuvuodesta
 • Arviointikohteen lisäämisen modaali on uudistettu opintojaksolla
 • Toteutukselle ilmoittautuneiden tiedoista on linkitys opiskelijan suoritustietoihin
 • Opiskelijahaun koulutus-rajaustekijää uudistettu. Kaikkia koulutus vaihtoehtoja voi tarkastella Avaa koulutusvalikko -vainnasta ja ruksia hakukriteereiksi halutut koulutukset ja kouluttautumismahdollisuudet.
 • Ei-tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa ei näytetä osiota Opintojen eteneminen.

Koodisto lisäykset

...

 • Uusia Ammattikorkeakoulu koodisto arvoja. Arvot näkyvät kaikille Sisun käyttäjille arvoja valittaessa. Arvoja ei voida piilottaa korkeakoulukohtaisesti. Aallon käytössä on ne koodisto arvot, jotka näkyvät koodisto listauksessa Kotikorkeakoulu -otsikon alla.

Saavutettavuus parannukset

...

 • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa 4.4.2023 ja 12.4.2023.
  • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet näkyvät jo opiskelijoille Sisussa, mutta he eivät pääse ilmoittautumaan avoimen kursseille ennen 4.4.2023.
 • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Ristiinopiskelu toiminnallisuudet eivät vielä näy opiskelijoille Sisussa.
 • Hallinto: Valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisten kysymysten hallinta käyttöliittymässä (vaatii erillisen käyttöoikeuden)
 • Uudet käyttöoikeusroolit valmistumispyynnön käsittelijä ja avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä.

Lisätietoja

...