Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Opiskelija ei voi perua kokonaisuuden sisällön hakemusta tai luopua hyväksynnästä, jos hallintohenkilö on niin tekemäänsä hakemukseen määritellyt. Jos hallintohenkilö on perunut tekemänsä hakemuksen tai hyväksytyn päätöksen tekemäänsä hakemukseen, näkee opiskelija tästä tiedon kokonaisuuden sisällön hakemuksellaan.
 • Opiskelija voi opintosuoritusotetta tulostaessa valita haluaako tulostaa opintojaksosuorituksiin kiinnitetyt osasuoritukset. Asetus ei ole oletuksena päällä eli koostettujen opintojaksojen kohdalle ei automaattisesti tulosteta arviointikohteiden suorituksia. Irralliset arviointikohteiden suoritukset tulostetaan aina riippumatta tulostumisen asetuksesta.

Opettajat

 • Toteutuksen opetuskielen valinnassa ensimmäisinä näytetään kotikorkeakoulun vakiokoodistoon valitut aktiiviset arvot.
 • Suorituksen virhemerkintä tyhjentää aiemman arvosanan arviointilomakkeelta.

Hallinto

 • Hallintohenkilö voi tulostaa varmennetun opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen
 • Kun hallintohenkilö tekee poikkeavan sisällön hakemuksen vapaan muokkauksen tilassa opiskelijan puolesta, hän voi määritellä, pystyykö opiskelija perumaan kyseisen hakemuksen vai ei.
 • Opintosuorituksia voi virhemerkitä opiskelijan tiedoissa, Suoritukset välilehdellä ao. suorituksen kohdalla. 
 • Hyväksiluetun (korvaavuus, sisällyttäminen) sekä henkilökohtaisen suorituksen virhemerkintä on mahdollista käyttöliittymässä. Virhemerkitä tehdään opiskelijan tiedoissa, välilehdellä Suoritukset ao. suorituksen kohdalla. Huomioi, ettei virhemerkintä-tieto välity hyväksilukuhakemukselle/päätökselle. 
 • Hallintohenkilö voi opintosuoritusotetta tulostaessa valita haluaako tulostaa opintojaksosuorituksiin kiinnitetyt osasuoritukset. Asetus ei ole oletuksena päällä eli koostettujen opintojaksojen kohdalle ei automaattisesti tulosteta arviointikohteiden suorituksia. Irralliset arviointikohteiden suoritukset tulostetaan aina riippumatta tulostumisen asetuksesta.
 • Hallintohenkilö voi nollata opiskelijan koulutuspolkuun tehdyt valinnat. Tällä toiminnolla voi tarvittaessa korjata harvinaisen valmistumispyynnön käsittelyn vikatilanteen, jossa opintosuunnitelma ja koulutuspolun valinnat ovat sekaisin.
 • Valmistumisen avoimet kysymykset kopioituvat tutkinto-ohjelman massakopioinnissa.
 • Asiointi-näkymässä muutoksia: näkymästä on poistettu hakemuksen tunniste ja lisätty opiskelijan opiskeluoikeuden koulutus. (Se koulutus mihin hakemus kohdistuu). Tunnisteella voi edelleen hakea ja se näytetään hakemuksessa. Näkymää ei voi järjestää eikä rajata koulutus-tiedon perusteella. 
 • Korjattu oheinen bugi. Havaittu toteutuksia, joissa hyväksyttyjen ilmoittautuneiden määrä ei täsmää arvioitavien opiskelijoiden määrään, eikä puuttuvia pääse arvioimaan. Arviointi-sivulta puuttuvat ilmoittautuneet tulostuvat kuitenkin lataa arviointitiedot csv-tiedostoon.
 • Maksetut lukuvuosimaksut voi kirjata opiskelijakohtaisesti käyttöliittymässä. Toiminnallisuuden käyttöönotosta ja käyttöoikeuksista tiedotetaan myöhemmin.

...