Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Kiintiöt toteutuksilla otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin.

Lisätietoja

Funidatan kirjoitus Sisun versiotyöstä ja versiosta 2.8:  https://funidata.fi/sisu-2-8-miksi-sisu-versioidaan/

Funidatan kirjoitus saavutettavuustyön edistymisestä keväällä 2022: https://funidata.fi/blogi-sisun-saavutettavuustyon-edistyminen-kevaalla-2022/