Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Version 2.4 ennakoitu asennusaika tuotantoympäristöön sisu.aalto.fi: 15.9.2021 klo 17.00 (huom! Aiemmin ennakoitu ajankohta oli 14.9. eli aikaa siirretty päivällä eteenpäin). Asennus aiheuttaa käyttökatkon, jonka kestoksi Funidata arvioi 1-2 tuntia. Käyttökatkotiedotteen pitäisi näkyä myös Sisun käyttöliittymässä.

...