Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

Warning

Observera: om du hittar motstridig information i WebOodi och Sisu, är informationen i WebOodi tills vidare den primära informationen.


Info

Under läsåret 2020–2021 skapar studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.  Anvisningar för studerande läggs till på den här sidan i takt med att flera av Sisus funktioner tas i bruk. Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Info

Viktiga Sisu-datum

9.8.2021 har Sisu ersatt WebOodi! Anmälningar till sommarundervisning och sommartentamina som äger rum efter 23.8.2021 samt till denna vårs omtentamina börjar göras i Sisu.

16.8.2021 Anmälningar till period I hösten 2021 börjar göras i Sisu.

Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang


Hjälp med Sisu

Sisu HELP -chatt

 • Chatten är öppen måndag-torsdag 12-15 och fredag 9-12.

 • Andra tider kan du kontakta oss via dessa kanaler:

Inspelning: Sisu-webbinarium för studerande 22.3.2021

 • Presentationsmaterialet: pdf
 • Presemo-länkarna i presentationen finns inte längre.
 • De vanliga frågorna som presenteras i evenemanget läggs till på FAQ-sidan så snart som möjligt.
 • Ändringshandboken som nämns i presentationen kommer snart att vara på svenska.
 • Utvärderingen av kursprestationerna utelämnades från presentationen i förhållande till serviceavbrott. Denna information finns i det kommande presentationsmaterialet.
 • För att hålla koll på siduppdateringar, använd watch-åtgärden som kan aktiveras genom att logga in på wiki.aalto.fi-miljön.

...

Brukanvisningar för studerande

Utöver de skriftliga anvisningarna finns det även några videoanvisningar (på finska/engelska).

Bland annat följande anvisningar är på kommande:

...

UI Children