Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Studerande vid Aalto-universitetet kan logga loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du loggar kan logga in till i Sisu via adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Under läsåret 2020–2021 gör använder studerande Sisu för att skapa sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu och detta är den enda av Sisus funktioner som är i användning. Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Alla Aaltos studerande vid Aalto kan använda Sisu för att

  • söka och kontrollera information om kursergöra en läsa kursinformation
  • skapa en individuell studieplan (ISP).


Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade ärenden, ta kontakt med skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.