Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Note

Sisun hyväksilukutoiminnallisuus otetaan käyttöön 15.6.2021. 

Hyväksilukuhakemus Nintexissä on sulkeutunut 14.6.2021. 


Table of Contents

Kesä 2021

Jos olet valmistumassa kesällä 2021, älä hae hyväksilukuja SisussaJätä 14.6.2021 saakka hakemus Nintexissä ja 15.6.2021 alkaen ota yhteyttä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin. 

...

 • Jos olet epävarma onko hakemuksesi käsittelyssä, tarkista oletko saanut sähköpostiisi asiasta ilmoitusviestin. Jos olet, asiasi on käsittelyssä.
 • Seuraa sähköpostiasi mahdollisten lisätietopyyntöjen varalta. Myös päätös tulee sinulle sähköpostiin ennen hyväksilukujen kirjaamista Oodiin. 

Miten hyväksilukua haetaan?    

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Hyväksilukua voi hakea kolmessa eri tapauksessa.

...

Hyväksilukuhakemuksen voit tehdä vain voimassa olevan opintosuunnitelman kautta eli hyväksiluku kohdistuu aina tiettyyn tutkintoon. Jos siis et ole ilmoittautunut lukukaudelle, et voi lähettää hyväksilukuhakemusta käsiteltäväksi. 

Opintojakson korvaavuuden hakeminen
Anchor
korvaavuus
korvaavuus

...

Anchor
sisällyttäminen
sisällyttäminen
Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen tai kohtaan tutkinnossa eli HOPSissa.

...

 • Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).
 • Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruutettua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.
  • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on tilassa Haettu.
  • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
  • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi lisätä enää liitteitä. 

Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivu


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen hakeminen 

Muualla hankittua osaamista voi opinnollistaa osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

...

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

'Hae henkilökohtaista suoritusta' -toiminnon sijainti

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti henkilökohtaisen suorituksen hakemuksessa

Valitse mihin kohtaan tutkintorakennetta olet sopinut opinnon/osaamisen sijoitettavaksi. 

...

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on "on Haettu" -tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

...

Anchor
opintoluonnos
opintoluonnos

Opintoluonnos, eli muualla suoritettavien opintojen tai hankittavan osaamisen suunnittelu

Jos suunnittelet tekeväsi opintoja tai sisällyttäväsi tutkintoosi osaamista, joita ei löydy Sisusta, voit lisätä nämä HOPSille opintoluonnoksina. Opintoluonnosta voit käyttää esimerkiksi

...

 • Kun sisällytettävä suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot on suoritettu ja sinulla on niistä opintosuoritusote), voit hakea opintoluonnoksesta sisällytystä.
 • Kun Henkilökohtainen suoritus on valmis (opettaja on toimittanut tai toimittamassa suoritusilmoitusta), voit hakea opintoluonnoksesta henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnoksen luominen HOPSille

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

...

Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Opintoluonnos osana opintokokonaisuutta

Sisällytyksen tai henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnokselta

Kun olet tehnyt opintoluonnoksessa suunnitellun opinnon tai hankkinut osaamisen, voit hakea luonnoksen perusteella sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Klikkaa auki Opintoluonnos ja siirry Ehdota suoritusta -painikkeesta hakemaan sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

...