Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Förändringshandboken uppdateras i takt med att övergången till Sisu framskrider vid Aalto.

Table of Contents

Hantera dina uppgifter

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
PersonuppgifterPersonuppgifter (bl.a. ditt namn och din personbeteckning) kan ändras endast via studerandeservicen.  Personbeteckningen syns inte i WebOodi.

Personuppgifter (bl.a. ditt namn och din personbeteckning) kan granskas i Min profil, under fliken Personlig information. Personlig information kan ändras endast via studerandeservicen. Med standardinställningar är personbeteckningen dold, men du kan göra den synlig genom att klicka på ögonikonen. Du kan även se dina tidigare uppgifter.

Min profil
TilltalsnamnTilltalsnamnet syns inte i WebOodi, endast ditt fullständiga namn. Du kan välja ett av dina officiella förnamn som ditt tilltalsnamn. Med standardinställningar är tilltalsnamnet ditt första förnamn eller det tilltalsnamn du har meddelat i ansökningsskedet. Tilltalsnamnet kan ändras endast via studerandeservicen, och ett smeknamn kan inte sparas som tilltalsnamn.Tilltalsnamnet syns i Min profil. Du kan välja ett av dina officiella förnamn som ditt tilltalsnamn. Med standardinställningar är tilltalsnamnet ditt första förnamn eller det tilltalsnamn du har meddelat i ansökningsskedet. Tilltalsnamnet kan ändras endast via studerandeservicen, och ett smeknamn kan inte sparas som tilltalsnamn.Min profil
KontaktuppgifterDu kan redigera ditt telefonnummer, din sekundära e-postadress och dina adressuppgifter.Du kan redigera ditt telefonnummer, din sekundära e-postadress och dina adressuppgifter.Min profil
Överlåtning av uppgifterDu kan ändra vissa inställningar för överlåtning av uppgifter i WebOodi, vissa måste ändras via studerandeservicen.

Du kan ändra inställningarna för överlåtning av uppgifter i Min profil, under fliken Personlig information. Sisu påminner dig om du inte har kvitterat överlåtelsevillkoren. Om dina kontaktuppgifter är hemliga överlåts de inte.

Min profil
Gör dina kontaktuppgifter hemligaInte möjligt i WebOodi, möjligt via studerandeservicen.Möjligt via studerandeservicen.Min profil

...