Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utexaminering och examensbetyg

Funktion/uppgift

I Oodi

I Sisu

Länk till anvisningar

Ansökan om utexaminering

Ansökan med e-Age-blankett fram till 24.5.2021.

Från och med 25.5.2021 ska du fylla i en ansökan om utexaminering i Sisu.

Ansökan om utexaminering