Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleGrupper

Sisu har en funktion i bruk som inte finns i WebOodi. Under Min profil ser du vilken grupp eller vilka grupper du hör till.

Grupperna används till exempel som antagningskriterier för anmälningar till undervisningen (målgrupper) samt för studievägledninghandledning (handledningsgrupper).

Image RemovedImage Added

Expand
titleBetalningar

Under Betalningar kommer du finna studentkårens medlemsavgift och övriga medlemsavgifter om du har betalat dem tillsammans med studentkårens medlemsavgift. Avgiftsinformation överförs inte ännu från WebOodi till Sisu.

...