Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titlePrestationer

Dina prestationer arrangeras enligt följande: högst upp ser du genomförda helheter och prestationer som hör till dem, sedan ser du genomförda kurser och deras delar och längst ner ser du delprestationer.

OBS! Alla delprestationer syns inte ännu i Sisu.

I standardvyn syns dina godkända prestationer. Om du vill se underkända och föråldrade prestationer du byta vyn till ”Underkända och föråldrade prestationer”. Du kan arrangera prestationerna genom att klicka på kolumnernas rubriker, t.ex. på rubriken ”Prestationsdatum”.

Image Modified

Expand
titleAnsökningar och begäranden

Du kan skapa ansökningar och få beslut om dem. Alla ansökningar och anhållanden du gör i Sisu hittar du under fliken ”Ansökningar och anhållanden”.

OBS! Du kan göra ansökningar för planer som gjorts i fritt redigeringsläge och planer som kräver separat godkännande bara om ISP:n motsvarar din studierätt.

Du får också ett meddelande när beslut har fattats.

...