Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

...

Din individuella studieplan (ISP)

...

är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Studieplanen kan utvecklas i takt med dina studier: den går smidigt att uppdatera. Det är lätt att skapa en studieplan, eftersom examensstrukturen och modellschemat för studierna styr dina val. Studieplanen är också ett verktyg för studievägledning.

Round Rectangle

Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade saker, ta kontakt med skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte skilt behöver spara din ISP separat i Sisu.  Systemet sparar din ISP automatiskt.

...

Panopto
Height400
Width700
Sourcehttps://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a5439c23-a3e1-4ec2-8a1f-acf000d7dc51

Skapa en ny studieplan 

Börja med att välja ”Studiestruktur” Studiestruktur i övre balken. 

Välj ”Ny studieplan” Ny studieplan. I bilden nedan visas en situation där den studerande redan har skapat en studieplan. 

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder dig i första hand utbildning som du har studierätt för. Endast studieplaner som är gjorda för en utbildning du har studierätt för kan skickas in för godkännande. 

...

Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna vid din egen högskola.

Välj läroplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet ”Min studieplan” Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

I studieplanen finns det program och huvudämne du har studierätt för färdigt valda.  Ta kontakt med lärandetjänsterna vid din egen högskola om du har frågor om din studierätt eller om det verkar finnas felaktig information i Sisu. 

...

...

Om det alternativ du söker inte kan väljas i din studieplan, kontakta lärandetjänsterna vid din högskola, så att alternativet vid behov kan läggas till. 

Att göra flera versioner och välja en primär studieplan

Du kan göra flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

...

Du kan be om handledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.


Att göra val i studieplanen

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill titta närmare på eller där du vill göra val. Först efter det här ser du de studier du kan välja och kan göra val.

...

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status ”Krävs separat godkännande”.

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen i kursinformationens flik ”Prestationssätt”.

...

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på ”Välj det här prestationssättet”. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

Hantering av kurser som kan genomföras flera gånger

I Sisu kan kurser som kan genomföras flera gånger och har samma kurskod (t.ex. kursen CS-EV Studier med varierande innehåll eller ABR-ENG Studier utförda utomlands) kan läggas till i en ISP bara en gång under planeringsskedet. Om du till exempel tänker genomföra tre kurser med olika innehåll men med samma kurskod för din examen, kan du lägga till kursen med den korrekta kurskoden bara en gång i din ISP. De två andra kurserna kan du lägga till som studieutkast i planeringsskedet.

...

När du öppnar menyn ”Lägg till en genomförd kurs” ser du alla prestationer som inte ännu finns i din ISP och kan lägga till kurserna genom att trycka på knappen ”Lägg till”.

(bild)

Ersättande prestationer

Om kursen har ersättande prestationer, dvs. om det finns andra kurser som du kan genomföra för att ersätta kursen, syns de eventuellt i kursinformationen. Ersättande kurser inkluderas normalt i din studieplan och kommentarsfunktionen behövs inte.

...

Observera att du inte kan byta kursversionen i din ISP till en version som är äldre än din studierätt.

Att inkludera studier utanför Aalto-universitetet i studieplanen

 1. Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen ”Lägg till studieutkast”.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

...

  1. Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så kursinformationen kan fortfarande ändras.  Kontrollera att studierna du vill genomföra faktiskt ordnas vid universitetet i fråga senast när du ansöker om studierätt för dem. 
  2. Att lägga till studier från ett annat universitet i studieplanen ger inte studierätt för studierna i fråga, utan du måste ansöka om studierätt separat. 

Hur slutförda studier syns i studieplanen

 1. När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord vid kursen.

...

  1. Du kan lägga till prestationerna på listan i din studieplan. Klicka på kursens ”Lägg till i planen”-ikon, så markerar systemet på vilka ställen i strukturen kursen kan placeras. Välj var du vill placera kursen och lägg till den där via sidomenyn.
  2. Om det inte går att placera exempelvis genomförda kurser där du vill via sidomenyn, kan du också använda fritt redigeringsläge.

Att byta undervisningsplan för magisterskedet då du avlagt kandidatexamen vid Aalto

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat- och magisterutbildning som motsvarar din studierätt när du skapar din studieplan. Du har kanske skapat din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier och följt undervisningsplanen som var aktuell då, men när du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen (så att den motsvarar den undervisningsplaneperiod när du i praktiken påbörjar dina magisterstudier).

...

När du har bytt versionen av magisterprogrammets undervisningsplan ändras din studieplan så att du ser examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen.  I övrigt syns det inte vilken undervisningsplaneperiod din studieplan följer, men du kan kontrollera det vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och kontrollera undervisningsplaneperioden i fönstret som öppnas. Att byta undervisningsplaneperiod för magisterskedet påverkar inte undervisningsplaneperioden för din kandidatexamen.

Att editera, skriva ut och radera en studieplan

 1. Du kan redigera, skriva ut eller radera din studieplan. En raderad studieplan går inte att återställa.

...