Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleKan kursanmälningar arkiveras i Sisu lika som i WebOodi?​

Tyvärr inte, och det här påverkar vyn i MyCourses. Du kan ändå filtrera kursvyn i MyCourses

UI Expand
titleKan jag ta bort kursen från min studieplan när jag ännu går kursen?​

Detta rekommenderas inte. Att hålla kursen i studieplanen tills du har slutfört den och fått ett vitsord underlättar att kursen registreras  rätt sätt i Sisu. 

UI Expand
titleÄr det möjligt att återkalla en kursanmälan i Sisu?

Ja, anmälan kan återkallas så länge som anmälningstiden pågår och undervisningen inte inletts. Vissa kurser kan ha en separat utsatt tid inom vilken anmälan kan återkallas. Detta är dock kursspecifikt. Om anmälan inte längre kan återkallas kan genomförandet av kursen avbrytas.

...