Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleGår det att få någon form av "obligatoriska kurser" för sitt egen linje synligt i Sisu, eller är det ännu någon man måste söka fram själv från t.ex. Into?

Dom obligatoriska kurserna syns i Sisu i din studieplan.

UI Expand
titleFlyttas studieplanen (ISP) automatiskt från WebOodi till Sisu?
Nej, den flyttas inte automatiskt. Du måste skapa en separat ISP i Sisu.
UI Expand
titleHur gör doktoranderna, de har inga valbara studier

Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.

...