Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om anmälningstiden ännu pågår kan du redigera dina val av undervisningsgrupp och dina svar på tilläggsfrågorna genom att klicka på knappen Uppdatera anmälan. Om du vill ändra din prioritering av undervisningsgrupperna medan anmälningstiden pågår ska du först göra ändringarna och sedan klicka på Uppdatera anmälan.

Om studiemomentet har anmälan med direkt bekräftelse och du vill ändra dina val av undervisningsgrupp medan anmälningstiden pågår, kan du göra det genom att återkalla din anmälan och anmäla dig på nytt.

Anmälans status i kalendern

...