Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Också om du försöker anmäla dig till studiemomentet via studieplanens kursinformation och inte har bytt version av studieavsnittet ser du inte det pågående läsårets undervisning studiemoment vid Undervisning under fliken Prestationssätt. Du ser studiemomenten när du byter version av studieavsnitt och väljer prestationssätt enligt anvisningarna nedan.

...

Om du har valt att ett undervisningsmoment ska visas i din studiekalender men inte ännu har anmält dig till undervisningen, ser du en anmärkning om att anmälan fattas i kalendern. Anmärkningen visas också för avslutad undervisning, så det lönar sig att ta bort dessa ur kalendern. Du ser även anmärkningen vid sådan undervisning vars anmälningstid inte har börjat.

Om undervisningen studiemomentet har normal anmälan och begränsat deltagarantal ser du en uppskattning om huruvida du kommer att bli antagen medan anmälningstiden pågår. Anmälans status uppdateras automatiskt en gång i dygnet. Du ser uppskattningen ända tills den egentliga antagningen har skett. Situationen lever under anmälningstiden allteftersom andra studerande anmäler sig, ändrar sina gruppval och återkallar sina anmälningar.

...

Vid anmälan med direkt bekräftelse och vid efteranmälan antas du till undervisningen studiemomentet genast om du uppfyller kraven och det finns plats i undervisningsgruppen.

...

Egna kalenderanteckningar och undervisningsmoment studiemoment kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

...