Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opintosuunnitelma eli HOPS

UI Expand
titleSiirtyykö HOPS automaattisesti WebOodista Sisuun?

Ei siirry. HOPS täytyy valitettavasti luoda erikseen Sisussa.

UI Expand
titleMistä lähteä liikkeelle Sisun opintosuunnitelman tekemisessä? En tiedä Sisusta mitään!

Kun ryhdyt tekemään opintosuunnitelmaa Sisussa, osat rakenteesta on valmiina ja osaan sinun pitää tehdä valintoja. Joissain kohdissa voi olla omituiselta vaikuttava erillisen hyväksynnän vaatimus. Hyvä lähestymistapa on hakea oman ohjelman ja pääaineen mukaiset sisällöt opintosuunnitelman pohjaksi ja siinä yhteydessä katsoa läpi ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen. Tukea Sisun opintosuunnitelman tekemiseen ja valintoihin Sisussa saat myös oman ohjelmasi tai pääaineesi oppimispalveluilta.


...